Regler ved tvangsfjernelse

Bliv klogere på forældrekompetenceundersøgelse i tvangsfjernelsessager.

Forældrekompetenceundersøgelse

En vurdering af dine evner som forældre

Forældreevneundersøgelse, forældreundersøgelse, forældrekompetenceundersøgelse – uanset hvilken betegnelse der bruges, så er der tale om en vurdering af dine evner til at varetage og håndtere dit barns ve og vel.

Der kan være mange forskellige årsager til, hvorfor der skal gennemføres en forældrekompetenceundersøgelse. Oftest vil undersøgelsen blive igangsat af din kommune i et led i en sag om tvangsfjernelse af dit barn. Undersøgelsen skal bidrage til at belyse, om du som forældre er i stand til at tage hånd om dit barns opvækst og fortsatte udvikling.

Forældrekompetenceundersøgelsen forklaret:

Har du behov for støtte i forældrekompetenceundersøgelsen? Vi står klar til at hjælpe dig igennem hele forløbet.

Bliv kontaktet af en advokat

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater

Indholdsfortegnelse

Formålet med forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelsen bruges i sager om social mistrivsel, hvor en forælder eller et forældrepar skal undersøges i henhold til servicelovens retningslinjer. Sagen starter typisk med en mistanke fra en i barnets netværk om, at barnets sundhed og/eller udvikling er i fare.

Når mistanken er blevet luftet for de offentlige instanser, vil de starte en børnefaglig undersøgelse (også kendt som en §50 undersøgelse) som forældrekompetenceundersøgelsen er et led i. Undersøgelsen skal belyse, hvorvidt du som forældre udviser utilstrækkelig omsorg over for dit barn. Undersøgelsen skal desuden belyse, om du besidder de fornødne ressourcer og evner til at tage dig af dit barn, udvikle dets kompetencer og skabe gode opvækstvilkår.

Indholdet af en forældreevneundersøgelse

Forældreevneundersøgelsen består af en række samtaler med både dig og barnet, og en række observationer hvor kommunen forsøger at få indblik i samspillet mellem dig og dit barn.

Som et led i en forældreevneundersøgelse vil de offentlige instanser også tale med personer, der er i kontakt med dit barn til daglig. Det kan eksempelvis være en pædagog eller en lære fra daginstitutionen, skolen eller fritidsklubben.

Hvem står for forældreevneundersøgelsen?

Selvom det ofte er kommunen, der har igangsat forældrekompetenceundersøgelse, så er det ikke dem, der står for at gennemføre selve undersøgelsen. Det er oftest en tredjepart i form af en psykolog eller psykiater. Det gøres for at få det mest valide og troværdige resultat.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er ligegyldigt, hvilken psykolog der er tilknyttet din sag. Kommunen har ofte et eksisterende samarbejde med en psykolog, der varetager forældrekompetenceundersøgelser. Det kan påvirke psykologens dømmekraft, hvilket ikke er til din fordel.

Heldigvis har du flere muligheder for at påvirke din sag – herindunder valg af psykolog. Derfor kan det være en rigtig god ide at få en advokat ind over forløbet så tidligt som muligt. Som advokater kan vi nemlig assistere dig med den juridiske del og sørge for, at du får gjort krav på dine rettigheder.

To børn med ryggen til

Hvad vurderes jeg ud fra i en forældrekompetenceundersøgelse?

En forældrekompetenceundersøgelse skal belyse dine evner som forældre og spiller derfor en stor rolle i den endelige vurdering af om, der er grundlag for, at dit barn skal tvangsfjernes.

Når man foretager en forældreevneundersøgelse, er der derfor visse træk, psykologen holder særligt øje med. Disse træk kan inddeles i fire dele, der omhandler:

  • En vurdering af dit barns opvækstvilkår og de forhold hvorunder der kan ydes omsorg
  • En vurdering af dine kompetencer
  • En vurdering af samspillet mellem dig og dit barn
  • En samlet vurdering af de tre ovenstående parametre med udgangspunkt i en tredjeparts udsagn og barnets tilværelse.

 

Når man taler med og tester dig som forældre, vil man gerne undersøge:

  • Om du formår at skabe tryghed for barnet
  • Om du kan skabe et hjem, hvor barnet kan vokse op
  • Om hjemmet giver stabilitet og ro for barnet
  • Om du kan forstå dit barn, læse dets signaler og tilgodese barnets behov
  • Om du på den ene side kan være forældre i praktisk og opdragende forstand og på samme tid kan yde følelsesmæssig omsorg og give barnet kærlighed.

Derfor er valg af psykolog afgørende i en forældrekompetenceundersøgelse

Det er desværre vores erfaring, at de psykologer der foretager forældrekompetenceundersøgelser, kan have et besynderligt tæt forhold til kommunen. Derfor oplever vores klienter ofte, at der gives et misvisende billede af deres evner som forældre. Vi oplever også at forældrekompetenceundersøgelserne udføres i perioder, hvor forældrene har det rigtig svært, og derfor afspejler undersøgelsen ikke altid, hvordan du egentlig er som forældre.

Når du vælger Judan Advokater, gør vi vores ypperste for at påvirke kommunens valg af psykolog, så vi kan sikre, at psykologen ikke har et for tæt forhold til kommunen, samt at undersøgelsen laves på et tidspunkt, hvor I er bedst rustede til det.

Familie der har bestået forældreevneundersøgelsen, illustreret med fingre

Kritik af forældrekompetenceundersøgelsen

Forældrekompetenceundersøgelsen har gennem tiden været udsat for en del kritik, der kan spores tilbage til de flyvske definitioner af “forældrekompetencer”. Det er nemlig ikke et veldefineret ord – hverken i juraen eller i psykologien, der ellers kræver et stærkt samspil for, at undersøgelsen får et brugbart udbytte.

I forhold til hvordan undersøgelsen skal foretages, findes der ikke nogen krav til kommunen, eller nogen lovgivning der helt specifikt udpensler, hvordan undersøgelsen skal foretages. Derfor ses det ofte, at undersøgelsens metoder kan variere, og det kan gå ud over kvaliteten.

Hvis du selv har været igennem undersøgelsen og ikke mener, at den har været foretaget ordentligt, kan du altid klage til psykolognævnet. De vil herefter vurdere metoderne, der er blevet brugt til at udføre undersøgelsen og i sidste ende vurdere kvaliteten af udfaldet.

Et andet kritikpunkt er, at kommunerne kan have forskellige måder at udføre forældrekompetenceundersøgelsen på. Det er nemlig forskelligt, om de fokuserer på psykologsamtaler med forældrene, eller om de hellere vil indlogere forældrene og barnet på en institution, hvor man kan observere deres samspil over flere måneder. Den sidste løsning bruges ofte, hvis det er forældre med spædbørn, der skal undersøges. På denne måde kan forældrene vise, hvad de kan under trygge rammer med uddannet personale, der står klar til at hjælpe, vejlede og støtte, hvis det bliver nødvendigt.

Dette skal du være opmærksom på

Som beskrevet, så har din kommune ofte et eksisterende samarbejde med en psykolog, som varetager forældrekompetenceundersøgelser, hvilket kan påvirke psykologens dømmekraft.

Heldigvis har kommunen til dels pligt til at efterkomme dine ønsker vedrørende undersøgelsen, så det kan undgås. Det betyder i praksis, at du kan sætte dit præg på, hvilken psykolog der skal tage sig af din sag. Samtidig kan du også være med til at bestemme, hvad processen skal omfatte.

Derfor kan det være en fordel at have en advokat med tidligt i processen, da det kan være mange ting at kapere udenfor dit fagområde. En advokat kan bl.a. varetage opgaven med at vælge en psykolog, der har et objektivt synspunkt.

… Og husk

Mange forældre tager forældrekompetenceundersøgelsen som krænkende og modsætter sig den derfor. Det er naturligvis helt forståeligt, men det kan desværre betyde, at du bliver betragtet som samarbejdsvanskelig, hvilket tæller ned i den samlede beslutning, om du egner dig som forælder eller ej.

Har du behov for støtte i din forældrekompetenceundersøgelser? Så kontakt os i dag.

Ofte stillede spørgsmål om tvangsfjernelser

En undersøgelse af dine evner som forælder igangsættes af kommunen. I de fleste tilfælde udføres denne undersøgelse som et procedureled i forbindelse med tvangsfjernelse af dit barn. Både du og dit barn har dog mulighed for selv at rette henvendelse til kommunen, hvis I føler behov for assistance i hjemmet.

Det gør en udvalgt psykolog eller psykiater.

Nej, det er kommunen som vælger psykologen. Når du samarbejder med Judan eller enhver anden advokat, vil vi dog gøre vores for at påvirke kommunens valg af psykolog. Vi ønsker at sikre, at kommunen ikke har en for tæt relation til den valgte psykolog, da psykologen bør være en komplet uafhængig tredjepart (i alles favør).

Hvis kommunen betvivler dine evner til at tage hånd om dit barns trivsel, opvækst og udvikling, kan en forældrekompetenceundersøgelse tages i brug. Resultatet af undersøgelsen er ofte grundlagsmedvirkende i den endelige beslutning om en endelig tvangsfjernelse af dit barn.

For at undersøge dine forældreevner udføres en række samtaler med dig og dit barn. Derudover foretages der observationer af samvær mellem dit barn og dig. Ofte vil personer med daglig kontakt til dit barn også blive involveret. Her kan der være tale om pædagoger, dagplejemødre, lærere m.v.

Når der starter en sag om eventuel tvangsfjernelse af dit barn, er du ret til advokathjælp gennem hele processen. Derfor kan vi hos Judan, eller enhver anden advokat efter eget valg, bistå og støtte dig gennem din forældrekompetenceundersøgelse.

Ja. “Forældrekompetenceundersøgelse” er det almen udtryk, mens “paragraf 50 undersøgelse” er det passende fagterm.

Nej. Da denne type undersøgelse består af flere interviews og observationsrunder af flere personer og sammenhænge, er det en meget kompleks undersøgelse. Derfor kan den ikke udføres online.

Udgifterne til undersøgelsesforløbet betales af kommunen. Herunder dækkes også udgifter til advokat og psykolog. Du behøver derfor ikke tænke over prisen for forældrekompetenceundersøgelsen.

Hvordan undersøgelsen forløber, er forskelligt fra gang til gang. Fælles for alle paragraf 50 undersøgelser er det, at både du og barnet skal interviewes og observeres af en psykolog. Ydermere kan det blive besluttet at andre personer, som tager del i barnets dagligdag, ligeledes skal interviewes. Psykologens vurdering af hvorvidt du er egnet som forældre, bliver videresendt til kommunen, som herefter træffer den endelige beslutning om en eventuel tvangsfjernelse af barnet.

Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet under forløbet, eller er uenig med den endelige afgørelse, har du mulighed for at klage. Når vi er med dig på sidelinjen, rådgiver vi dig altid i, hvilke klagemuligheder du har i forbindelse med din forældrekompetenceundersøgelse.

Kontakt Judan – vi er klar til at hjælpe dig!

Judan Advokaterne kan hjælpe dig igennem din forældrekompetenceundersøgelse. Vi kan sørge for, at du får en rigtig vurdering, hvor kvaliteten er i orden. Vi sørger for, at reglerne bliver overholdt og sørger for, at du får den rigtige behandling.

Ring til Judan Advokaterne på 70 60 30 94 eller send os en mail. Vi dækker hele Danmark!