Tvangsfjernelse

Gratis advokatbistand i hele landet. Vi fører din sag helt til tops

Tvangsfjernelse Advokater

Det er traumatiserende for en familie at blive splittet ad. Vi har mange års erfaring med sager om tvangsfjernelser. Vi får dit barn hjem igen.

Bliv kontaktet af en advokat

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater

Hos Judan Advokater har vi specialiseret os i sager vedrørende tvangsfjernelse af børn. Uanset om en tvangsanbringelse er hændt, eller om sagen kun lige er begyndt, så kan vi hjælpe dig. Vi sætter alt ind for, at bringe familier sammen igen.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at undgå en tvangsfjernelse af dit barn. Du kan ringe til os på telefon eller udfylde kontaktformularen til højre på siden, så kontakter vi dig allerede i dag.

Pige puster sæbebobler

Vi er der for dig gennem hele forløbet, og vi giver ikke op!

Ved tvangsfjernelse varetager vi udelukkende dine interesser og hjælper dig med at håndtere de uoverskueligt mange regler om tvangsfjernelse af børn.

Vi gennemgår kommunens arbejde angående tvangsfjernelsen, og sørger for at alle sagsbehandlingsfejl, manglende materialer, undersøgelser, begrundelser osv. bliver opdaget og påpeget.

Vi kan hjælpe dig uanset hvor i landet du bor. Vi kan normalt mødes med dig samme dag eller dagen efter du kontakter os, evt. hjemme hos dig eller et sted i nærheden.

Få hjælp nu! Ring 70 60 30 94

En god advokat kan gøre forskellen mellem en langvarig tvangsfjernelse eller et fortsat familieliv.

Anmeldelse af Judan

Tvangsfjernelse-advokater

“Kan KUN snakke godt om judan advokater , hurtige og meget profesionelle advokater ! Thomas Lorentzen . Du er en stjerne i dit felt . 1000 mange mange tak for alt din hjælp .”

– Anne

Sag om tvangsfjernelse? Vi hjælper fra start til slut

Hos Judan Advokater har vi arbejdet med et utal af tvangsfjernelsessager gennem en længere årrække. Derfor har vi på tæt hold erfaret, hvor barsk en proces og tid det er, når en tvangsfjernelse ligger og truer over ens familie. Som dine advokater står vi ved din side fra start til slut. Vi går hele vejen, såfremt du ønsker det, og vi rådgiver og vejleder dig gennem det hele. Her på siden kan du bliver meget klogere på tvangsfjernelse generelt og på hvordan vi hos Judan Advokater takler sådanne sager. Har du nogle spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte os.

Indholdsfortegnelse

Gratis advokathjælp

En sag om tvangsfjernelse er en brutal oplevelse for barnet såvel som de pårørende hertil. Det er en følelsesmæssig kamp, som er svær at håndtere. Samtidig kan den type sager trække i langdrag, da der kan være dialogiske udfordringer advokater, familien og kommunen imellem.

Som familie til et tvangsanbragt barn har du krav til gratis advokatbistand. Det vil sige at kommunen skal dække de omkostninger der må opstå i forbindelse med, at du modtager juridisk rådgivning. Ligeledes har du retten til at vælge nøjagtig den tvangsfjernelse advokat, du ønsker. Det giver dig friheden til at finde en dygtig børneadvokat, som har dine behov for øje.

Vi hjælper dig gennem forløbet for tvangsfjernelse

Hos Judan Advokater sætter vi alt ind for at undgå tvangsfjernelse og bringe familier sammen igen, og vi hjælper dig gennem hele processen ved tvangsfjernelse. Vi holder styr på regler, dokumenter og ikke mindst dine rettigheder, så du kan bruge tiden på dig selv og din familie. Vores mange års erfaring med disse sager giver os fuld forståelse for den svære og sårbare tid, du gennemgår som forældre – og især hvis du er alene.

Vi går højt op i dit og barnets velvære, hvorfor vi i særdeleshed kæmper for, at tvangsfjernelse altid er den sidste foranstaltning, der tages i brug. Vi opgiver derfor ikke din sag, hvis ikke den får medhold. I stedet bringer vi sagen videre, så langt du måtte ønske det. Vi går gerne ind i en sag om tvangsfjernelse uanset barnets alder og sted i processen. Jo tidligere vi bliver introduceret i din sag, desto bedre kan vi dog hjælpe dig med at undgå en tvangsfjernelse.

Vi er bevidste om, at ikke to sager er ens, og at de alle kræver et højt niveau af engagement og opmærksomhed – her går vi aldrig på kompromis. Processen omkring en tvangsfjernelse er yderst omstændig, og kræver dyb indsigt for at sikre det rigtige udfald i sagen. Derfor er det vigtigt, at du altid benytter dig af den gratis advokathjælp, som du blandt andet kan indhente gennem os.

Få bedre indsigt i sager om tvangsfjernelse ved at besøge vores oversigt over vigtige begreber.

Lad os hjælpe dig

Vi har mere end 15 års erfaring i tvangsfjernelsessager.

Grundlaget

Når en familie splittes ad grundet en tvangsfjernelse, er det noget nær umuligt at se rationelt på årsagerne til den givne tvangsfjernelse. Af samme grund kan det som pårørende være svært at gennemskue, hvorvidt der overhovedet er et anbringelsesgrundlag i sagen. Årsagen til en tvangsfjernelse skal findes i serviceloven, og det kræver et dybdegående kendskab.

Det er kommunen som tager første skridt i en process om tvangsfjernelse, og dette må de ikke uden et solidt grundlag at gøre det på. Her er der typisk tale om en række indberetninger. En indberetning kan i princippet komme fra hvem som helst, men oftest kommer den fra en person i barnets netværk – eksempelvis en pædagog, en nabo eller et familiemedlem. Der skal dog ofte flere indberetninger til, før en kommune har dokumentation nok til at vurdere om en tvangsfjernelse af barnet er nødvendigt.

Fælles for alle årsager til tvangsfjernelse er, at der ud fra disse skal kunne hentes dokumentation for, at barnets sundhed eller udvikling sættes i alvorlig fare i hjemmet. Vurderes det i løbet af processen, at der findes et stabilt grundlag for, at problemerne i hjemmet kan løses på anden vis, kan tvangsfjernelsen af barnet ikke finde sted. Derfor er der også stor sandsynlighed for, at kommunens vurdering kan omstødes. Det er her vi som erfarne tvangsfjernelses-advokater kan være behjælpelige.

Læs mere om os.

Hyppige årsager

Mistrivsel i hjemmet er blandt de hyppigste årsager til tvangsfjernelse. Dette vil eksempelvis være, hvis I som forældre kæmper med alkoholmisbrug eller stofmisbrug. Ligeledes ses psykisk sygdom og vold blandt hjemmeboende familiemedlemmer også ofte som årsager til tvangsfjernelse. Det er Servicelovens §58, der beskriver hvilke omstændigheder, der berettiger tvangsfjernelse af et barn. Det foreskrives således at tvangsfjernelse kan være aktuel, hvis der er risiko for, at barnets sundhed eller udvikling skades af følgende årsager;

  • utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet
  • at barnet har været eller udsættes for overgreb
  • misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre sociale vanskeligheder hos barnet
  • øvrige adfærds- eller tilpasningsproblemer

Årsager til tvangsfjernelse af spædbørn

Tvangsfjernelse af spædbørn er et voldsomt indgreb på en nybagt familie. her bliver beslutningen om tvangsfjernelse ofte truffet allerede inden barnet er født. Det betyder at årsagerne hertil bygger på en forældrekompetenceundersøgelse, og at forældrene ikke har haft mulighed for at bevise deres evner i praksis. Derfor er tvangsfjernelse af spædbørn også en afgørelse der i mange henseende kan omstødes.

De hyppigste årsager til tvangsfjernelse af spædbørn skyldes at forældrene har et misbrug af eksempelvis alkohol eller stoffer. Ligeledes er psykiske sygdomme, vold eller at forældrene begår sig i et uhensigtsmæssigt miljø også hyppige årsager. Det er afgørende for barnets opvækst, at man hele tiden holder trit med forældrenes udvikling og dermed også deres evne til at opfostre barnet selv. Forholdet mellem børn og forældre er nemlig skrøbeligt og meget vigtigt gennem barnets første leveår.

Årsager til tvangsfjernelse af børn under 12 år

I Danmark ser man hyppigst sager med tvangsfjernelse af børn under 12 år. Det skyldes at man ved lov skal have forsøgt alle mindre indgribende foranstaltninger, før en tvangsfjernelse kan finde sted. Derfor har familien ofte været i familieterapi, forældrene og børnene har fået tilbudt individuelt fornødent hjælp og lignende.

Når den endelige afgørelse for tvangsfjernelse af et barn under 12 år falder, er årsagerne typisk mistrivsel i hjemmet. Dette kommer som regelt til udtryk ved, at der i hjemmet er vold, psykiske sygdomme, alkohol- eller stofmisbrug. Som sagt så skal tvangsfjernelse være absolut sidste udvej. Er du uenig i, at dette er tilfældet, så sørg for at benytte dig af den gratis advokathjælp, som du har krav på.

Årsager til tvangsfjernelse af børn over 12 år

Ligesom ved de andre aldersgrupper skal en tvangsfjernelse af et barn over 12 år bunde i, at der vurderes, at barnets sundhed og udvikling er truet grundet uhensigtsmæssige forhold i hjemmet. Ved børn over 12 år behandler vi dog sager, hvor barnets mistrivsel mest af alt kommer til udtryk i det ydre miljø, som barnet befinder sig i. Her kan der eksempelvis være tale om et barn, der begår sig i et småkriminelt miljø.

Når man vælger at tvangsfjerne barnet, er det dog fordi, at det vurderes, at forældrene ikke har de fornødne ressourcer til at hjælpe barnet på rette spor. Tvangsfjernelse af børn i denne alder skiller sig ud ved, at barnet har ret til en børneadvokat, og dermed bærer en vigtig stemme i sagen. Årsager til tvangsfjernelse kan derfor skulle vurderes ud fra barnets udtalelser.

Støtte i tvangsfjernelsessager

Har du brug for en erfaren allieret? Kontakt os for at sikre din families rettigheder.

Gode råd til dig

Vi forstår dine frustrationer, og vi kan sagtens rumme dem. Ved din side vil vi dog også guide dig til, hvordan du holder på disse under møder med kommunen, Børn & Ungeudvalget og lignende. Det er vigtigt at bevare en pæn tone over for sagsbehandleren og undgå ophidselse, da det aldrig vil gavne din sag om tvangsfjernelse, hvis du lader vreden tage over. Selv hvis sagsbehandleren bruger en grov tone over for dig, så slå koldt vand i blodet. Det gør en forskel

Til kommunale møder har du mulighed for at medbringe en ven, et familiemedlem eller en anden som du stoler på. Dette kaldes en bisidder. At benytte sig af dette, er for det meste en god ide. Sager om tvangsfjernelse er benhårde og følelsesladet, og med en bisidder er du sikker på altid at have en person på din side. Ligeledes tænker to hoveder bedre end ét.

Du har ret til aktindsigt

At have ret til aktindsigt betyder, at du har ret til at se de dokumenter og filer som kommunen er i besiddelse af, der vedrører din sag. Det er ofte her, at der kan ske fejl fra kommunens side, derfor er det yderst vigtigt, at holde sig ajour i forbindelse med de dokumenter der bliver fremlagt. Vi hjælper med og sørger for, at dette bliver overholdt. Ydermere er det en god ide, at tage referater af møder med kommunen, der er altid to sider af samme sag. Kommunen har måske en anden oplevelse af et givent punkt end du har som forælder.

Hav indflydelse på forældre-kompetenceundersøgelsen

Forældrekompetenceundersøgelsen kan for mange familier virke krænkende, hvilket kan føre til, at du som forælder afviser undersøgelsen. Det er ikke hensigtsmæssigt, da det kan antages som et tegn på, at du ikke er egnet til at få dit barn hjem. Sørg i stedet for, at få indflydelse på hvordan undersøgelsen kommer til at foregå.

Som oftest udføres forældrekompetenceundersøgelsen af en psykolog. Du kan indgå i beslutningen om, hvilken psykolog det skal være. Dermed undgår du, at valget falder på en psykolog der har et tidligere kundeforhold til din kommune. Hvilket betyder at din sag bliver varetaget fra et objektivt perspektiv.

Regler

Alle regler gældende ved tvangsfjernelse findes i Lov om Social Service, som i daglig tale kaldes for Serviceloven. Der er lovens formål at tilbyde rådgivning og støtte til borgerne med formål om at forebygge sociale problemer. Dette gøres konkret ved at tilbyde en række serviceydelser med et forebyggende sigte.

Reglerne for hvad der kan danne et reelt grundlag for en tvangsfjernelse findes i Servicelovens §58. Som involveret i sager om tvangsfjernelse vil du derfor med sikkerhed støde på referencer til denne lovgivning.

En anden uundgåelig og meget vigtig regel, er reglen om genbehandlingsfrist, som du finder i Servicelovens §62. Genbehandlingsfristen sætter rammerne for, hvornår en tvangsfjernelse kan genoptages. Derfor arbejder Judan Advokater altid på at få nedsat genbehandlingsfristen. Jo bedre du kender til regler og retningslinjer omkring tvangsfjernelsessager, desto større chance er der for, at du kan få dit barn hjem igen. Derfor bør du kontakte en advokat med speciale i børnesager såsom tvangsfjernelse.

Få den bedste advokatbistand

Vores 15 års erfaring taler for dig i tvangsfjernelsessager.

Ofte stillede spørgsmål om tvangsfjernelser

En tvangsfjernelse kan komme på tale, hvis det vurderes, at barnets sundhed eller udvikling vil tage skade, såfremt barnet fortsat bor hjemme. Nogle af de hyppigste årsager til anbringelse uden for hjemmet er omsorgssvigt eller mistrivsel i hjemmet. Det kan f.eks. være misbrug og/eller alvorlig psykisk sygdom hos forældrene, eller hvis barnet har været udsat for overgreb.

Det vil være kommunen, der på baggrund af en eller flere indberetninger skal vurdere, om der er grundlag for en anbringelse uden for hjemmet. Mange gange kan problemerne løses med tilstrækkelig rådgivning og vejledning til familien. Hvis det alligevel vurderes, at det i en periode er nødvendigt med en anbringelse uden for hjemmet, vil kommunen træffe afgørelse om dette. Forældrene kan enten indvilge i dette, og der vil være tale om en frivillig anbringelse. Ønsker forældrene ikke at give deres samtykke, vil der være tale om en tvangsfjernelse.

I alle sager om tvangsfjernelse har barnet ret til at blive hørt. Det vil sige, at de kan udtrykke deres tanker og følelser om situationen til samtalen med kommunen – også kaldet børnesamtalen. Til denne samtale har barnet ret til at medbringe en bisidder. Når barnet er fyldt 12 år, har det krav på sin egen advokat.

Derudover har børn ret til samvær med og kontakt til deres forældre og netværk, mens de er anbragt uden for hjemmet. Det er kommunen, der fastsætter omfanget af kontakten og samværet.

En tvangsfjernelsessag vil typisk starte med en eller flere indberetninger til kommunen. Herefter skal kommunen indlede en børnefaglig undersøgelse (også kaldet en paragraf 50-undersøgelse), der skal give et helhedsbillede af barnets situation. En del af denne undersøgelse er en forældrekompetenceundersøgelse. Hvis det vurderes, at barnet har brug for særlig støtte, vil kommunen sende en indstilling til børn- og ungeudvalget, som herefter skal træffe den endelige afgørelse i sagen.

Hvis kommunen på baggrund af den børnefaglige undersøgelse mener, at barnet skal anbringes uden for hjemmet, skal de sende en indstilling til børn- og ungeudvalget i kommunen. Det er børn- og ungeudvalget der træffer den endelige beslutning.

Børn og unge-udvalget består af en dommer, to medlemmer af kommunalbestyrelsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

Hvis du ikke er enig i den afgørelse, som kommunen har truffet i sagen, har du mulighed for at klage til Ankestyrelsen. Hvis Ankestyrelsen fastholder beslutningen om anbringelse uden for hjemmet, kan du bede Ankestyrelsen om at indbringe sagen for byretten. Er du utilfreds med byrettens afgørelse, har du mulighed for at søge om tilladelse til at sagen bliver taget op i landsretten. Dette sker hos Procesbevillingsnævnet.