Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
Error parsing XSLT file: \xslt\b_Repeaterbullets.xslt

Begrebsforklaring:

En advokat med speciale i børnesager og/eller som kan agere barnets advokat

Uddybende forklaring:

En børneadvokat er en advokat, der har specialiseret sig inden for børnesager. Det vil sige, at den pågældende advokat har haft adskillige sager, hvor et barns rettigheder har været omdrejningspunktet. Herunder falder tvangsfjernelsessager.

En børneadvokat er desuden kvalificeret til at hjælpe dig i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser, møder med Børn- og Ungeudvalget og lignende. Alle børn over 12 år har ret til gratis advokathjælp i forbindelse med tvangsfjernelses- og tvangsanbringelsessager. Her vil det også være en børneadvokat, som tager sig af opgaven.

Udover at belyse sagen fra barnets side, er det børneadvokatens opgave at sikre sig, at barnet føler sig trygt gennem hele sagsbehandlingen. Børneadvokaten skal forklare barnet, hvad der skal ske i løbet af processen, afklare barnets ønsker i sagen og hjælpe med at fremlægge disse for Børn- og ungeudvalget.  

Find den rette børneadvokat

Har du brug for en børneadvokat?

Hos Judan Advokater sætter vi alt ind for at bringe familier sammen igen. Er du og din familie endt i en ulykkelig situation, hvor I har brug for en børneadvokat, så kan vi hjælpe jer. Du har ret til gratis advokathjælp, og til at vælge den advokat, som du ønsker.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.