Tvangsfjernelse

Gratis advokatbistand i hele landet. Vi fører din sag helt til tops

Tvangsfjernelse af spædbørn

Der er ikke noget værre, end når familier bliver splittet. Vi har mange års erfaring med tvangsfjernelser, og vi kan hjælpe dig med at få dit barn hjem.

Bliv kontaktet af en advokat

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater

Vi har behandlet mange sager vedrørende tvangsfjernelse af spædbørn, hvor barnet fjernes fra forældrene allerede ved fødslen eller kort tid efter. Vi forstår den sorg og vrede, som du og din familie mærker, og vi ved hvilket voldsomt indgreb tvangsfjernelse af spædbørn er på livet. Vi har mange års erfaring med at tilrettelægge et trygt forløb, når du står over for en tvangsfjernelse af dit spædbarn.

For os er det vigtigt, at gøre det så nemt som muligt for dig, at komme gennem et ellers barskt forløb. Vores altafgørende mål er naturligvis at vinde din sag og undgå tvangsfjernelse af dit barn, og vores førsteprioritet vil altid være, at sikre barnets ve og vel gennem forløbet. Også for et spædbarn vil tvangsfjernelse være en yderst forvirrende og kaotisk proces. Derfor er det vigtigt, at barnet føler sig tryg gennem hele processen ved tvangsfjernelse.

Hvorfor bliver spædbørn tvangsfjernet?

Hvis det bestemmes fra kommunens side af, at tvangsfjernelse af et spædbarn skal ske, så skyldes det, at der er en åbenlys risiko for, at barnet tager alvorlig skade af at blive boende hos sine forældre. Tvangsfjernelse af spædbørn er hyppigst forårsaget af vold i hjemmet, alkoholmisbrug, andet misbrug eller psykisk sygdom. Men barnet må ikke fjernes, hvis der er mulighed for, at problemerne i hjemmet kan løses med hjælp. Vi hjælper dig med at finde givne løsninger, hvorpå du kan undgå tvangsfjernelse af dit spædbarn.

Uanset om tvangsfjernelse af dit barn allerede er hændt, så er det afgørende for barnets opvækst, at det løbende revurderes, om forældrene er i stand til selv at tage sig af deres spædbarn. Forhold mellem forældre og børn er nemlig skrøbeligt gennem børns første leveår. Vi arbejder aktivt på at sikre dette i alle sager.

Husk at du har krav til gratis advokatbistand, både før og efter at tvangsfjernelse er hændt.

Pige puster sæbebobler

Vi er der for dig gennem hele forløbet, og vi giver ikke op!

Ved tvangsfjernelse varetager vi udelukkende dine interesser og hjælper dig med at håndtere de uoverskueligt mange regler om tvangsfjernelse af børn.

Vi gennemgår kommunens arbejde angående tvangsfjernelsen, og sørger for at alle sagsbehandlingsfejl, manglende materialer, undersøgelser, begrundelser osv. bliver opdaget og påpeget.

Vi kan hjælpe dig uanset hvor i landet du bor. Vi kan normalt mødes med dig samme dag eller dagen efter du kontakter os, evt. hjemme hos dig eller et sted i nærheden.

Få hjælp nu! Ring 70 60 30 94

En god advokat kan gøre forskellen mellem en langvarig tvangsfjernelse eller et fortsat familieliv.

Anmeldelse af Judan

Tvangsfjernelse-advokater

“Kan KUN snakke godt om judan advokater , hurtige og meget profesionelle advokater ! Thomas Lorentzen . Du er en stjerne i dit felt . 1000 mange mange tak for alt din hjælp .”

– Anne

Tvangsfjernelse af nyfødt

Processen ved tvangsfjernelse af spædbørn

1. Forældrekompetenceundersøgelse

Hvis kommunen overvejer tvangsfjernelse af et spædbarn, vil forældrene blive indstillet til en forældrekompetenceundersøgelse. typisk udføres denne undersøgelse allerede under kvindens graviditet. Det er kommunen som foretager undersøgelsen, hvilket gøres med henblik på at bedømme hvorvidt forældrene vil evne opgaven. Der er to kritikpunkter i denne procedure. Individer forandrer og forbedrer sig over tid, hvorfor der sjældent er en valid grund til at bedømme forældres evner før, eller kort tid efter, at barnet er kommet til verden.

2. Møde i Børn & Unge-udvalget

Som forældre bedes I møde op på kommunen med argumenter for, hvorfor jeres nyfødte barn ikke skal tvangsfjernes. Forud for mødet vil vi forberede jer grundigt på, hvordan dette møde forløber og hvilke spørgsmål, der kan komme. Vores fokus er her på, at sagen bliver belyst samt oplyst korrekt i Børn & Unge-udvalget, da det er et afgørende grundlag for sagens videre udvikling. Ifølge loven er det absolut sidste udvej at tvangsfjerne barnet fra hjemmet. Tvangsfjernelse af spædbørn er således af vanskelig karakter, idet barnet enten ikke er kommet til verden, eller kun har været det i kort tid.

3. Samvær: Børn skal hjem så hurtigt som muligt

Ved en tvangsfjernelse, er det kommunens opgave at gøre alt for, at barnet kommer tilbage til sine forældre hurtigst muligt. Særligt ved tvangsfjernelse af spædbørn er det afgørende, at nyfødte børn går gennem mindst mulig forandring. Spædbørn er skrøbelige i denne del af deres liv, hvilket gør stabilitet til en vigtig forudsætning i processen. Vi gør alt for, at samværet ikke skal foregå i bestemte lokaler og under overvågning, eftersom det kan skade forholdet mellem barn og forælder. Ligeledes arbejder vi på at bringe børn hjem hurtigst muligt.

4. Afgørelsen: Hjemgivelse eller tvangsfjernelse

Ender sagen med at spædbarnet skal fjernes, tager vi sagen videre til Ankestyrelsen. Til dette formål arbejder vi målrettet på at fremskaffe nye oplysninger, der forbedrer sagen. Det kan eksempelvis være ved at få en anden psykolog ind over sagen eller en ekstern sagsbehandler. Vi tager sagen videre til byretten – og om nødvendigt landsretten – såfremt vi ikke opnår det ønskede resultat i Ankestyrelsen.

5. Genbehandlingsfrist

Tabes sagen ved domstolene hersker en såkaldt genbehandlingsfrist, som sikrer jer som forældre, at sagen genoptages efter 1-2 år. For barnets bedste sættes denne frist i nogle tilfælde til 3 år, såfremt barnet er under 1 år ved tvangsfjernelsen. Det ses desværre ofte, at kommunerne glemmer at følge op forældrenes udvikling. Dette gør det vanskeligt at få forvaltning og sagsbehandler til at inddrage nye oplysninger i vurderingen. Kommunernes tendens til at hænge fast i gammelt materiale gør, at mange børn ikke kommer hjem til sine forældre hurtigst muligt. her skrider vi også til handling og hjælper jer med at gøre krav på den genbehandling, som i har ret til.

Læs gerne mere om hele tvangsfjernelsesprocessen.

Sådan skal du handle

Tvangsfjernelse af spædbørn bliver desværre mere og mere hyppigt. Det er en frygtelig oplevelse for forældre at få taget barnet fra sig umiddelbart efter fødslen, og det er bestemt heller ikke sundt for et spædbarn at blive fjernet fra sin moder på dette tidspunkt i livet.

Desto tidligere vi er inddraget i din sag, des bedre kan vi hjælpe dig og din familie. Vi vil arbejde hårdt for at forhindre tvangsfjernelse af dit spædbarn, eller for at få barnet hjem igen. Jo hurtigere vi inddrages i din sag, jo mere kan vi gøre for dig og din familie.

Finder du ikke fyldestgørende svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os eller udfylde kontaktformularen til højre her på siden, og du vil umiddelbart efter blive ringet op af en af vores kompetente tvangsfjernelsesadvokater.