Error parsing XSLT file: \xslt\m_Carousel.xslt
Error parsing XSLT file: \xslt\b_Repeaterbullets.xslt

Tvangsfjernelse af børn under 12 år, er den hyppigst sete gruppe af tvangsfjernelse, og hos Judan Advokater har vi mange års erfaring med denne type tvangsfjernelsessager. Når kommunen ønsker at tvangsfjerne børn i denne alder, så bliver det alene en kamp forældre og de offentlige instanser imellem. Dette skyldes, at barnet under disse omstændigheder ingen klageret har. Der foretages naturligvis trivselsundersøgelser af barnet undervejs, men der stilles ingen børneadvokat til rådighed.

For os er det vigtigt, at barnets stemme også bliver hørt i sager med tvangsfjernelse af børn under 12 år. Måske er barnet nået en alder, hvor episoder huskes og mærkes resten af livet. Derfor er barnets ve og vel altid vores førsteprioritet. Derudover kæmper vi for jer som familie, med det formål at få en ellers kaotisk proces, til at gå som smurt. Ikke mindst er det altafgørende for os, at forhindre tvangsfjernelsen af dit barn eller at sørge for, at dit barn kommer hjem i sine vante rammer hurtigst muligt igen.

Tvangsfjernelse -under -tolv -aar

Indholdet

Vi er der for dig gennem hele forløbet, og vi giver ikke op!

Ved tvangsfjernelse varetager vi udelukkende dine interesser og hjælper dig med at håndtere de uoverskueligt mange regler om tvangsfjernelse af børn.

Vi gennemgår kommunens arbejde angående tvangsfjernelsen, og sørger for at alle sagsbehandlingsfejl, manglende materialer, undersøgelser, begrundelser osv. bliver opdaget og påpeget.

Vi kan hjælpe dig uanset hvor i landet du bor. Vi kan normalt mødes med dig samme dag eller dagen efter du kontakter os, evt. hjemme hos dig eller et sted i nærheden.

Få hjælp nu! Ring

  • Du har ret til at vælge lige den advokat du vil.
  • Alle advokatudgifterne betales af det offentlige.

 

En god advokat kan gøre forskellen mellem en langvarig tvangsfjernelse eller et fortsat familieliv.

Hvorfor tvangsfjernelse af børn under 12 år?

Når en familie med et barn i denne alder indstilles til tvangsfjernelse af barnet, så ligger der som regel en række indberetninger forude, grundet mistanke om usunde forhold der skader barnets trivsel og velvære. Tvangsfjernelse af børn under 12 år træder som regel i kraft i hjem med vold, alkoholmisbrug, anden form for misbrug eller psykisk sygdom. Et barn må dog kun tvangsfjernes som allersidste udvej. Altså skal kommunen have overvejet og udelukket mildere indgribende foranstaltninger såsom støtte i hjemmet, terapi eller forældrekompetence-kurser. Dette omtales som proportionalitetsprincippet.

Dette er netop regler som proportionalitetsprincippet, som vi sørger for bliver overholdt. Vælger kommunen alligevel at indstille til tvangsfjernelse, vil du som forælder blive sat i forbindelse med Børn & Unge-udvalget på Rådhuset. Dette udvalg består af 2 ansatte fra kommunalbestyrelsen, 2 børnesagkyndige samt en leder i form af en byretsdommer. Vi råder og forbereder dig op til mødet, så du inden da ved hvordan mødet vil foregå, samt hvilke spørgsmål der kan forekomme.

Husk at du har krav til gratis advokatbistand, både før og efter at tvangsfjernelse er hændt.

 

Processen ved tvangsfjernelse af børn under 12 år

1. Møde i Børn & Unge-udvalget

Et møde med Børn & Unge-udvalget vil foregå således, at I vil blive bedt om at møde op med argumenter for, hvorfor barnet ikke skal tvangsfjernes. Vores fokus op til mødet, er at forberede jer bedst muligt på mødets forløb samt hvilke spørgsmål der kan forekomme undervejs. Det er vigtigt at vi sammen får sagen belyst og oplyst korrekt, da mødet danner grundlag for sagens videre udvikling.

2. Samvær: Børn skal hjem så hurtigt som muligt

Adskillelse mellem børn og forældre kan have seriøse konsekvenser for barnets fremtidige udvikling og liv. Stabilitet er derfor det som bør vægtes højest, når planen for samvær skal udarbejdes. Vi gør, hvad der skal til for, at ikke foregår i fremmede lokaler under overvågning, da dette kan være skadelige for forholdet mellem barn og forældre.

3. Afgørelsen: Hjemgivelse eller tvangsfjernelse

Beslutter Børn & Unge-udvalget at tvangsfjernelse skal finde sted, da vil dette hænde inden for et døgn fra mødets afslutning. Vi giver selvfølgelig ikke op her, men arbejder i stedet målrettet mod at skaffe nye oplysninger, der kan forbedre sagen og bringe jeres barn hjem igen. Dette kan eksempelvis være ved at få en ekstern psykologi eller sagsbehandler ind over sagen. Vi fører sagen videre til byretten og om nødvendigt til landsretten - såfremt vi ikke opnår det ønskede resultat i Ankestyrelsen.

4. Genbehandlingsfrist

I alle tilfælde vil du ved lovkrav have ret til genbehandling inden for en given periode som, ligeledes afgørelsen af tvangsfjernelse, afgøres af Børn & Unge-udvalget. Det ses desværre ofte, at kommunerne glemmer at følge op på forældrenes udvikling, hvilket er et yderst alvorligt kritikpunkt i den nuværende måde at håndtere tvangsfjernelse af børn under 12 år på. Vi kender lovgivningerne herom, hvorfor vi kan være behjælpelige med, at holde kommunen oppe på dette, og sikre dig en genbehandlingsfrist hurtigst muligt.

 

Sådan skal du handle

Uanset om tvangsfjernelsen har fundet sted, når du kontakter os, så er det vigtigt at vi kommer i gang med det samme. Jo hurtigere vi bliver inddraget i sagens omfang, desto bedre kan vi hjælpe dig og din familie. Vi har arbejdet med utallige sager omhandlende tvangsfjernelse af børn under 12 år. Derfor er vi også yderst bekendte med, hvor i sagens forløb kommunen hyppigst fejler, samt hvordan vi bedst muligt kan forbedre forløbet med mål om at omstøde sagen til barnets fordel.

Finder du ikke fyldestgørende svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os eller udfylde kontaktformularen til højre her på siden, og du vil umiddelbart efter blive ringet op af en af vores kompetente tvangsfjernelsesadvokater.

Læs gerne mere om hele tvangsfjernelsesprocessen.