Tvangsfjernelse

Gratis advokatbistand i hele landet. Vi fører din sag helt til tops

Tvangsfjernelse

Kompetent advokatrådgivning ved tvangsfjernelse

Bliv kontaktet af en advokat

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater

At få tvangsfjernet et barn kan være en traumatisk oplevelse for børn såvel som forældre. I langt de fleste tilfælde, mener vi, at børn hører til hjemme. Hos Judan Advokater har vi speciale i tvangsfjernelsessager. Vigør alt, hvad der står i vores magt for, at din og din families tvangsfjernelsessag får den afgørelse, som er mest hensigtsmæssig for barnet. Tager vi din sag, giver vi ikke op, før barnet igen er hjemme hos dig.

Står du i situationen af en aktuel tvangsfjernelse af dit barn? Så anbefaler vi, at du sætter dig godt ind i processen for tvangsfjernelse. Vi har trin for trin beskrevet, hvad du potentielt skal til at gennemgå. Du kan også se vores videoer, hvor vi sætter ord på den proces, vi ofte står på sidelinjen af. Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan bistå dig i en sag om tvangsfjernelse? Så tag kontakt til os i dag.

Pige puster sæbebobler

Vi er der for dig gennem hele forløbet, og vi giver ikke op!

Ved tvangsfjernelse varetager vi udelukkende dine interesser og hjælper dig med at håndtere de uoverskueligt mange regler om tvangsfjernelse af børn.

Vi gennemgår kommunens arbejde angående tvangsfjernelsen, og sørger for at alle sagsbehandlingsfejl, manglende materialer, undersøgelser, begrundelser osv. bliver opdaget og påpeget.

Vi kan hjælpe dig uanset hvor i landet du bor. Vi kan normalt mødes med dig samme dag eller dagen efter du kontakter os, evt. hjemme hos dig eller et sted i nærheden.

Få hjælp nu! Ring 70 60 30 94

En god advokat kan gøre forskellen mellem en langvarig tvangsfjernelse eller et fortsat familieliv.

Anmeldelse af Judan

Tvangsfjernelse-advokater

“Kan KUN snakke godt om judan advokater , hurtige og meget profesionelle advokater ! Thomas Lorentzen . Du er en stjerne i dit felt . 1000 mange mange tak for alt din hjælp .”

– Anne

Forskel på tvangsfjernelsessager

Tvangsfjernelsessager forløber efter en forholdsvis fast procedure. Dog vil dele af processen afhænge af dit barns alder. Der skelnes derfor i tvangsfjernelsessager afhængigt af om, dit barn er spædbarn, under 12 år eller over 12 år. Læs mere om dette her hos os.

  • Tvangsfjernelse af spædbørn
  • Tvangsfjernelse af børn under 12 år
  • Tvangsfjernelse af børn over 12 år

Hvorfor tvangsfjernes børn?

Den hyppigste årsag til tvangsfjernelse af børn i Danmark er utilstrækkelig omsorg fra forældre. Tvangsfjernelsessager startes oftest op på baggrund af en udadreagerende eller på anden vis bekymrende adfærd hos barnet. Det er kommunen som træffer beslutningen om at bringe tvangsfjernelse på banen. Denne træffes altid på baggrund af indberetninger fra eksempelvis barnets institution, skole, eller andre pårørende til barnet.

Hvem bestemmer om mit barn skal tvangsfjernes?

Det er Børn & Unge-udvalget i kommunen som træffer afgørelsen om, hvorvidt dit barn skal tvangsfjernes. Herefter har du dog fire ugers mulighed for at klage til Ankestyrelsen, hvortil sagen overgår. Efter afgørelsen i Ankestyrelsen har du mulighed for at klage, hvorefter sagen føres videre i byretten.

Hvad er kriterierne for at en tvangsfjernelse må finde sted?

Kriterierne for hvornår en tvangsfjernelse må finde sted, finder du i Servicelovens §58. Her fastslås det, at tvangsfjernelse kan være aktuelt, hvis der er utvivlsom risiko for at barnets sundhed/udvikling lider skade. Begrundelser herfor kan være;

  • barnet lider under manglende omsorg
  • barnet har været/bliver udsat for overgreb
  • barnet har et misbrug, udviser kriminel adfærd, eller har på anden vis sociale vanskeligheder
  • barnet har adfærds- eller tilpasningsproblemer

 

Tvangsfjernelse kan desuden kun finde sted, hvis det vurderes, at barnets udfordringer ikke kan løses, mens barnet opholder sig i hjemmet.

Hvad er forskellen på tvangsfjernelse og frivillig anbringelse?

Når en tvangsfjernelse af et barn besluttes, er det imod forældrenes vilje. Det vil sige, at beslutningen træffes af retssystemet, til trods for at forældrene ønsker, at barnet bor hjemme.

Ved frivillig anbringelse er forældre og retssystem nået til enighed. Der kan f.eks. være indgået aftaler om, at det er bedst for barnet at bo midlertidigt hos en plejefamilie, eller at forældrene i perioder skal støttes af et aflastningshjem.

Hvad gør jeg, hvis tvangsfjernelsen af mit barn er uberettiget?

Hvis Børn & Unge-udvalget har truffet beslutningen om, at dit barn skal tvangsfjernes, har du fire uger til at indgive klage herom til Ankestyrelsen. Hvis ikke du allerede har benyttet dig af din rettighed til gratis advokatbistand, så anbefaler vi på det kraftigste, at du gør det nu. Du er altid velkommen til at kontakte os, da vi gerne bistår dig i den kommende kamp for at få dit barn hjem.

Efter vi har klaget over afgørelsen til Ankestyrelsen, vil vi sammen med dig gennemgå sagen fra ende til anden. Her leder vi efter nye oplysninger, som kan forbedre din sag og ændre udfaldet. Det kan blandt andet gøres ved at booke samtaler med en ekstern sagsbehandler, som ikke er knyttet til kommunen, eller ved at arrangere en ny undersøgelse af dine forældrekompetencer.

Skulle det ske, at vi ikke får vendt afgørelsen i Ankestyrelsen, så har vi yderligere fire uger til at indgive en klage, hvorefter sagen bringes for byretten. Er udfaldet ikke som ønsket, fastholder vi stadig ikke kravet om, at dit barn kommer hjem igen. Med andre ord; vi giver ikke op, før I igen er samlet som familie.