Error parsing XSLT file: \xslt\m_Carousel.xslt
Error parsing XSLT file: \xslt\b_Repeaterbullets.xslt

En anbringelse uden for hjemmet, betyder at barnet i en periode bor hos en plejefamilie eller i en døgninstitution, i stedet for hos sine forældre. Der er tale om en anbringelse uden for hjemmet, når kommunen har været involveret i beslutningen herom.

De hyppigste årsager til, at børn bliver tvangsanbragt, er hvis barnet lider overlast i form adfærdsvanskeligheder, mangel på omsorg fra forældre, eller misbrug i hjemmet.

De sociale myndigheder

Vi ser desværre ofte i sager om tvangsfjernelse og tvangsanbringelse, at de sociale myndigheder ikke informerer forældrene godt nok om deres rettigheder. Derudover tager advokater fra kommunen ofte kommunens parti i stedet for forældrenes, som han eller hun i princippet er ansat til at varetage.

Dette synes, vi er forkert, og derfor vil vi gerne gøre dig opmærksom på dine rettigheder i forbindelse med disse ærgerlige sager. I sager om tvangsfjernelse og tvangsanbringelse har du som forældre ret til selv at udpege og vælge en advokat til at bistå dig i sagen.

Den udvalgte advokat skal betales af kommunen uanset, om han er kommunalt tilknyttet eller ej. Du har med andre ord krav på gratis advokathjælp. Derfor mener vi, at det altid bedst kan betale sig for dig at vælge en ekstern advokat, eftersom det ofte giver et bedre resultat for forældrene.

Hvis du kunne tænke dig at få os til at hjælpe dig med din sag, skal du være velkommen til at kontakte os via formularen i højre hjørne.

Indholdet

Vi er der for dig gennem hele forløbet, og vi giver ikke op!

Ved tvangsfjernelse varetager vi udelukkende dine interesser og hjælper dig med at håndtere de uoverskueligt mange regler om tvangsfjernelse af børn.

Vi gennemgår kommunens arbejde angående tvangsfjernelsen, og sørger for at alle sagsbehandlingsfejl, manglende materialer, undersøgelser, begrundelser osv. bliver opdaget og påpeget.

Vi kan hjælpe dig uanset hvor i landet du bor. Vi kan normalt mødes med dig samme dag eller dagen efter du kontakter os, evt. hjemme hos dig eller et sted i nærheden.

Få hjælp nu! Ring

  • Du har ret til at vælge lige den advokat du vil.
  • Alle advokatudgifterne betales af det offentlige.

 

En god advokat kan gøre forskellen mellem en langvarig tvangsfjernelse eller et fortsat familieliv.

Dine rettigheder i forbindelse med tvangsanbringelse

Kommer det så vidt, at dit barn bliver tvangsanbragt, er det vigtigt at have kendskab til hvilke rettigheder du har som forælder.

  • Forældre har ret til at opretholde regelmæssig kontakt til barnet, pr. telefon o.lign.
  • Ligeledes har forældre samt bedsteforældre ret til samvær med barnet, i forbindelse med en tvangsfjernelse.
  • I tilfælde af en tvangsanbringelse, har i som forældre ret til støtte, til at overkomme de problemer som har været årsag til anbringelsen.

 

Dit barn har også rettigheder

Naturligvis har dit barn også noget at skulle have sagt, i forbindelse med sin anbringelse. Først og fremmest skal det nævnes, at ovenstående rettigheder du har som forældre kun gælder, såfremt du har dit barns samtykke. I teorien kan det være barnet selv, der har ønsket tvangsfjernelsen fra sit vante hjem. Hvis det er tilfældet, er det formentlig begrænset hvor meget kontakt barnet ønsker.

Hvor længe varer tvangsanbringelsen?

Når det besluttes at et barn skal fjernes fra hjemmet, er det op til kommunen at få udarbejdet en handlingsplan med dertilhørende mål. Dermed har forældrene klare linjer for, på hvilke områder der skal ske ændringer, for at anbringelsen kan ophæves.

Tvangsanbringelsen kan ydermere ophøre, hvis kommunen vurderer at det ikke længere er hensigtsmæssigt, at barnet er fjernet fra hjemmet.
Når den unge fylder 18 år, ophæves anbringelsen automatisk. Denne kan dog forlænges, såfremt at barnet og plejefamilie/institution ønsker det.

Støtte under tvangsanbringelse

Den støtte, du som forælder vil få fra kommunen, er forskellig alt efter hvad der har været årsag til tvangsanbringelsen.

Støtten kan eksempelvis være hjælp til at komme ud af et misbrug, hjælp til en holdbar boligsituation eller hjælp til at finde arbejde eller uddannelse.

Derudover, har alle forældre, som har været udsat for tvangsanbringelse af børn, krav på at få en støtteperson. En støtteperson er en fagneutral person, hvis job er at være til rådighed hvad angår spørgsmål o.lign., som skulle opstå i forbindelse med tvangsanbringelsen.


Ofte stillede spørgsmål om tvangsanbringelser


Hvad betyder det, at et barn bliver tvangsanbragt?

Tvangsanbringelse betyder, at et barn i en periode ikke bor hos sine forældre og i stedet anbringes uden for hjemmet - det vil oftest være hos en plejefamilie, på et opholdssted eller en døgninstitution. Det er kommunen, der træffer afgørelsen om, at barnet skal tvangsanbringes.

De biologiske forældre har stadig forældremyndighed over barnet og har derfor fortsat ret til samvær med barnet, ligesom de har ret til at opretholde regelmæssig kontakt med barnet (fx telefonisk).

Hvad er årsagen til, at et barn bliver tvangsanbragt?

En tvangsanbringelse er en indgribende foranstaltning i barnets liv og må kun ske, når der ikke er andre muligheder for familien.

Hvis myndighederne vurderer, at barnet vil tage skade af at blive boende hos sine forældre, kan det anbringes uden for hjemmet. Ofte vil årsagerne til tvangsanbringelse være mangel på omsorg, alvorlig psykisk sygdom hos forældrene eller misbrug i hjemmet. Det kan også være, at barnet har været udsat for overgreb i hjemmet.

Kan et barn anbringes uden samtykke?

Hvis kommunen vurderer, at et barn har brug for særlig støtte og at denne støtte bedst kan gives uden for hjemmet, kan kommunen beslutte, at en anbringelse for hjemmet er til barnets bedste. Hvis forældrene er enige i dette og giver deres samtykke hertil, er der tale om en frivillig anbringelse.

Vurderer kommunen derimod, at der er åbenbar risiko for, at barnet vil lide alvorlig skade, hvis det fortsat bor hjemme, kan der træffes beslutning om en anbringelse uden samtykke - dvs. en tvangsanbringelse.

Hvor længe kan et barn være tvangsanbragt?

Som udgangspunkt er en anbringelse uden for hjemmet midlertidig. Når kommunen træffer afgørelse om en tvangsanbringelse, skal der samtidig udarbejdes en handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde en række mål og kriterier for, hvornår anbringelsen kan ophæves. På den måde har forældrene en klar idé om, hvilke ændringer der skal til for at få barnet hjem igen.

Tvangsanbringelsen skal ophøre, hvis målene fra handlingsplanen er opnået, eller hvis det ikke længere er hensigtsmæssigt, at barnet er anbragt. Når den unge er fyldt 18 år, vil anbringelsen også ophøre - dog kan den i visse tilfælde forlænges, indtil den unge er fyldt 20, såfremt den unge og plejefamilien ønsker dette.

Ofte Stillede Spørgsmål Om Tvangsfjernelser