Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
Error parsing XSLT file: \xslt\b_Repeaterbullets.xslt

Begrebsforklaring:

Loven om social service

Uddybende forklaring:

Serviceloven er en lovgivning i Den Danske Lov som har til formål at sætte rammerne for, hvordan vi skal gebærde os i forhold til rådgivning og støtte, som skal forebygge sociale samfundsproblemer. Serviceloven er ligeledes til for at tilbyde ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder også borgere med sociale problemer - eksempelvis børn med adfærdsvanskeligheder.

Modtag gratis advokathjælp fra dygtige tvangsfjernelsesadvokater og forstå serviceloven

Har du svært ved at forstå serviceloven?

Hvis dit barn skal tvangsfjernes, vil du formentlig være stødt på referencer til serviceloven et utal af gange. De mange paragraffer og begreber kan besværliggøre forståelsen for sagens udspil. Du har som forældremyndighedsindehaver ret til gratis advokathjælp. Her kan vi hos Judan Advokater hjælpe dig.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.