Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
Error parsing XSLT file: \xslt\b_Repeaterbullets.xslt

Begrebsforklaring:

Perioden indtil at Børn- og Ungeudvalgets afgørelse kan omstøbes

Uddybende forklaring:

Det er Børn- og Ungeudvalget som træffer den endelige afgørelse i tvangsfjernelses- og anbringelsessager. Når en afgørelse falder, sættes der ligeledes en dato for, hvornår afgørelsen atter kan evalueres og omstøbes. En genbehandlingsfrist er derfor et udtryk for den periode, hvor Børn- og Ungeudvalgets afgørelse består, uden at denne kan genbehandles. For de fleste sager vil en genbehandlingsfrist på 1-2 år gælde, men ved tvangsfjernelse af spædbørn, kan der for barnets bedste være tilfælde med en genbehandlingsfrist på 3 år.

Vi hjælper med at forhandle genbehandlingsfrist for afgørelsen

Brug for hjælp til at forhandle genbehandlingsfrist?

I tilfælde af tvangsfjernelsessager er der mange forældre og forældremyndighedsindehaver, som ikke ved, at de har ret til gratis advokathjælp og til at vælge den advokat, som de ønsker. Det er vigtigt at du benytter dig af denne rettighed, så du eksempelvis har hjælp til at forhandle genbehandlingsfrist.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.