Processen

Regler ved tvangsfjernelse

Ring til os på tlf.:

Ved tvangsfjernelser er det kommunens fornemmeste opgave at arbejde på, at dit barn kommer hjem igen så hurtigt som muligt. Det er desværre noget som mange kommuner og sagsbehandlerer ofte glemmer eller nedprioriterer. Som dine tvangsfjernelsesadvokater sørger vi for, at din kommune tager dette ansvar alvorligt.

For at få dit barn hjem så hurtigt som muligt, er det nødvendigt, at I har så meget og så godt samvær som overhovedet muligt. Vi arbejder derfor på, at du kan have dit barn hjemme så meget som muligt.

Samvær ved tvangsfjernelse kort fortalt:

 

Hvor meget samvær kan jeg få ved tvangsanbringelse?

Uanset om du har forældremyndigheden eller ej, så har du ret til samvær med dit barn under en tvangsanbringelse. Det er kommunen, der bestemmer, hvor meget samvær du må have med dit barn.

Der er ikke angivet i lovgivningen, hvor meget samvær du kan få med dit barn efter en tvangsfjernelseDet er Familieretshuset, der går ind og laver en specifik vurdering af din sag på barnets præmisser. Som forælder kan du aldrig tvinges til samvær, hvis du ikke ønsker det.

Hvilke samværsordninger er der?

Der findes forskellige samværsordninger, men der er i højere grad tale om nogle faste kutymer end egentlige regelsæt.

Samværsordningerne kan variere, men du kan få dit besyv med i forhold til, hvad der passer din situation bedst. I sidste ende er det dog kommunen, der afgør, hvilken type samvær der tages i brug. Typisk bruger de:

  • Weekendsamvær
  • Hverdagssamvær
  • Samvær i sommerferien

Weekendsamvær

Weekendsamvær er typisk hver anden weekend, men der kan også gå længere tid imellem afhængig af sagens omfang. Barnets alder og egen mening har også meget at skulle have sagt. Barnet skal for være omkring et år gammelt, inden der kan blive tale om samvær med overnatninger.

Hverdagssamvær

Hverdagssamvær bygger på de samme præmisser som de andre ordninger, men her må den geografiske afstand mellem barn og forældre ikke være for stor. På den måde er det lettere rent praktisk at kunne få samvær flere gange om ugen i kortere perioder.

Sommerferien

Når barnet er blevet større, kan man efter en konkret vurdering, få længerevarende samvær over sommerferien. Statsforvaltningen er med til at fastsætte, hvor lang en periode der kan blive tale om og særlige regler for samværet.

Hvad er overvåget samvær?

I nogle tilfælde vil der være et krav om overvåget samvær. Overvåget samvær i forbindelse med tvangsfjernelse betyder, at der enten er en pædagog, psykolog eller børnesagkyndig til stede under samværet. Krav om overvåget samvær sker af hensyn til barnet efter en vurdering om, at det ikke er sikkert for det tvangsanbragte barn at være alene med forældrene.

Vi ser desværre alt for ofte krav fra kommunerne om, at overvåget samværet skal foregå i bestemte lokaler, og at kommunen skal være til stede og overvåge samværet. Vi gør alt, vi kan for at modsætte os dette. Det er nemlig vores opfattelse, at det decideret skader forholdet mellem barnet og forældrene.

Hvis barnet er gammelt nok, er det desuden vigtigt, at I har mulighed for at snakke i telefon sammen så ofte som muligt. Vi mener, det er mest hensigtsmæssigt med telefonkontakt mellem forældre og barn hver dag. Vi ser desværre ofte, at kommunerne, helt urimeligt, afbryder denne kontakt mellem forældre og barn. Det gør vi alt for at forhindre sker i din sag.

Det er vigtigt, at du ikke skriver under på nogle papirer om overvåget samvær eller ingen telefonisk kontakt, før du har snakket med os.

 

Vigtigt at undgå samværschikane

Begrebet samværschikane bruges ofte i forbindelse med skilsmisser, men det bruges også i sager om tvangsfjernelser. Her bruges det, hvis du som forælder ikke overholder de regler og aftaler, der er fastsat.

Hvis du gerne vil have så meget tid med dit barn som muligt, er det vigtigt, at du overholder tidsfrister og undgår samværschikane, da der bliver slået hårdt ned på det.

 

Har du behov for støttet samvær?

Servicelovens §54 omhandler særlig støtte til børn, unge og deres familier i forbindelse med eller under anbringelse uden for hjemmet. Her er det muligt at få støttet samvær fra kommunen.

Ved støttet samvær kan en eller flere samværskonsulenter hjælpe dig med pædagogisk sparring. Her aftaler du med kommunen og de involverede parter, hvad der skal arbejdes med, og hvilke områder der bør prioriteres højest.

Det støttet samvær kan foregå mange forskellige steder. Det er kommunen, der har den endelige stemme, men involverede parter inddrages også for at finde den bedste løsning. Man kan mødes på neutral grund, hos plejefamilien eller hos dig alt efter aftalen.

Har du behov for hjælp til at få mere samvær med dit barn? Så tøv ikke med at kontakte os.

 

Gå til næste: Afgørelsen

Tilbage til forrige: Møde i Børn og Unge-udvalget