Processen

Regler ved tvangsfjernelse

Ring til os på tlf.:

Sager om tvangsfjernelse af børn over 12 år foregår på anden vis, end hvis dit barn er under 12 år. ifølge loven så har dit barn nemlig krav på egen advokat, når det er fyldt 12 år. Børn over 12 har, ligesom forældre, ret til gratis advokathjalp. Advokaten skal sikre, at barnets ønsker bliver hørt i forbindelse med sager om tvangsfjernelse - heriblandt i forbindelse med børnesamtalen

Børnesamtalen forklaret:

Tillid til advokaten er altafgørende ved tvangsfjernelsessager

Når vi har sager med børn fra 12 år, vil vi meget gerne have, at barnet afgiver forklaring i Børn & Unge-udvalget eller Ankestyrelsen. Derfor bruger vi, inden de første møder, meget tid på at skabe tillid mellem os og barnet, så vi ikke er en fremmed person for dit barn. Barnets stemme i disse sager tæller rigtig meget, så det er vigtigt for os at inddrage det undervejs.

Hos Judan er vi advokater for mange børn på 12 år og derover. Når vi har disse sager, gør vi meget ud af at skabe tillid til det pågældende barn. Vi gør meget ud af at sikre os, at barnets ønske kommer frem på den bedst mulige måde. 

Flere rettigheder

Børn over 12 år har ikke kun ret til egen advokat, de har også en række andre rettigheder, som de kan gøre krav på: 

  • De må have en besidder med til møderne i Børn- og Unge-udvalget (eksempelvis et familiemedlem)
  • De har ret til at udtale sig overfor udvalget, inden en afgørelse falder. 

Har dit barn behov for en advokat? Så tøv ikke med at kontakt os, så vi kan få etableret en god og tryg relation til dit barn hurtigst muligt.

Tilbage til forrige: Kommuners typiske fejl