Processen

Regler ved tvangsfjernelse

Ring til os på tlf.:

I sager om tvangsfjernelser er der desværre en række fejl, som kommunerne ofte begår. Disse fejl kan være nær umulige at gennemskue og spotte, når man som forældre i forvejen står i en yderst presset situation med tvangsfjernelse af sit barn. Med os som dine advokater sørger vi for, at kommunerne overholder alle gældende lovkrav, så vi kan få dit barn hjem igen hurtigst muligt.

Kommunernes typiske fejl forklaret:

 

Pas på forældede oplysninger i sager om tvangsfjernelse

Vores erfaring viser os, at nogle forældre på et tidspunkt i deres liv har haft en krise, som har gjort, at de i en kort periode ikke har kunnet tage sig tilstrækkeligt af sit barn, og at det har været med til at danne grundlag for en tvangsfjernelse.

Mange kommuner har en tendens til ikke at følge op på, om der sker en udvikling over tid. Derfor hænger de ofte fast i forældede oplysninger, og ser ikke, at denne forældre rent faktisk forbedrer sig.

Efter en tvangsfjernelse arbejder vi derfor målrettet på at dokumentere din udvikling og vise, at du som forældre er kommet dig over krisen og er i stand til at tage vare på dit barn.

Vi holder trit med de formelle spilleregler

I forbindelse med din sagsbehandling - både i Børn & Unge-udvalget og Ankestyrelsen - forsøger vi altid at kigge på de mere formelle spilleregler. Det er desværre sådan, at kommunerne ofte glemmer at eftersige, at spillereglerne er håndteret korrekt.

Der er eksempelvis krav om, at der skal udarbejdes handleplaner for, hvordan anbringelsen skal håndteres for både barn og forældre. Handleplanerne er vigtige, idet de skal indeholde oplysninger om, hvordan man helt konkret får genetableret kontakt mellem barn og forældre. Det ser vi desværre ofte ikke bliver opfyldt.

Tvangsfjernelse skal desuden altid være den sidste udvej, men det glemmer nogle kommuner desværre til tider. Vi sørger for, at kommunen undersøger mildere alternativer, inden en tvangsfjernelse bringes på bordet. 

Med os som dine advokater i tvangsfjernelsessager sørger vi for, at kommunen overholder alle gældende lovkrav - ring til os i dag og få den støtte, du har krav på.

Gå til næste: Krav på egen advokat for børn over 12 år

Tilbage til forrige: Afgørelsen