Processen

Regler ved tvangsfjernelse

Ring til os på tlf.:

Når din sag er blevet behandlet i Børn & Unge-udvalget, er der to mulige udfald: at dit barn skal hjemgives eller tvangsfjernes. Hvis udfaldet ikke er som ønsket, så tager vi sagen videre for dig - hele vejen til byretten om nødvendig. 

Hvad sker der, hvis Børn & Unge-udvalget beslutter sig for tvangsfjernelse?

Hvis afgørelsen i Børn & Unge-udvalget falder på en tvangsfjernelse af dit barn, så kan vi indenfor fire uger klage over beslutningen til Ankestyrelsen. Inden sagen kommer for Ankestyrelsen, arbejder vi intensivt på at fremskaffe nye oplysninger, som forbedrer din sag. Det kunne eksempelvis være en ny forældrekompetenceundersøgelse med en ny psykolog. Vi kan også inddrage en ekstern sagsbehandler, som kommenterer og forholder sig til din sagsmateriale. På den måde kan vi bedre angribe sagen på ny, når den tages op i Ankestyrelsen.

Hvis vi, mod forventning, ikke opnår det ønskede resultat i Ankestyrelsen, så kan vi bede Ankestyrelsen om at bringe sagen for byretten. Det skal også gøres indenfor fire uger, men som dine advokater holder vi naturligvis styr på alle fristerne for dig.

I byretten vil du også blive indkaldt til et møde, hvor en dommer og børnesagkyndige vil se nærmere på din sag. Hvis de vælger at fastholde en anbringelse, er det vigtigt, at vi efterfølgende lægger pres på kommunen og fastholder kravet om, at dit barn kommer hjem til dig.

Læs mere om tvangsanbringelse

Nedsættelse af genbehandlingsfristen

I de sager hvor vi mod forventning ikke vinder, har vi ofte held med at få nedsat genbehandlingsfristen. 

Genbehandlingsfristen kort fortalt:

 

Genbehandlingsfristen er tidshorisonten for, hvornår børn og unge-udvalget skal tage din sag op igen. Kommunerne mener ofte, at genbehandlingsfristen skal være meget lange, og vi gør derfor alt i vores magt for at få den nedsat.

Som hovedregel er fristen 1-2 år, men længden afhænger blandt andet af, om dit barn har været anbragt udenfor hjemmet før og hvornår. Tommelfingerreglen lyder:

  • 1 år hvis dit barn ikke har været anbragt udenfor hjemmet inden for det seneste år.
  • 2 år hvis dit barn har været anbragt udenfor hjemmet inden for det seneste år.

Der kan dog gives kortere genbehandlingsfrister, men det afhænger af den enkelte sag og kræver særlige begrundelser. Vi bestræber os altid på at få nedsat genbehandlingsfristen, så sagen kan genbehandles hurtigst muligt.

I særlige tilfælde kan de også give længere genbehandlingsfrister - derfor er det altid en god ide at have en advokat med hele vejen, så du undgår situationer som denne.

I perioden op til at sagen genbehandles, arbejder vi i tæt kontakt med dig på at indhente ny og relevant information, så afgørelsen om tvangsfjernelse kan vurderes på et nyt grundlag.

Gå til næste: Kommuners typiske fejl

Tilbage til forrige: Samvær

I vores verden, og ved dine ønsker, er sager om tvangsfjernelse ikke ovre før, barnet er fyldt 18 år og dermed selv kan vælge. Husk, du har ret til gratis advokathjælp i sager om tvangsfjernelse, og det samme har børn over 12 år. Har du behov for hjælp til din sag om tvangsfjernelse? Så tøv ikke med at tage fat i os.