Error parsing XSLT file: \xslt\m_Carousel.xslt
Error parsing XSLT file: \xslt\b_Repeaterbullets.xslt

I sager vedrørende tvangsfjernelse af børn over 12 år, vil proceduren være en kende anderledes end ved andre tvangsfjernelsessager. Loven foreskriver nemlig, at alle børn over 12 år har krav på at få stillet en børneadvokat til rådighed. Det er advokatens opgave at sikre, at barnets ønsker og behov bliver set og hørt. Der foreligger klokkeklare vejledninger for, hvordan diverse møder mellem barnet og kommunen skal foregå. Alligevel bliver der desværre ofte begået fejl i den proces. Dette kan have problematiske konsekvenser for sagens udfald.

Som advokat for dit barn sørger vi for, at give barnet en stemme i sagen. Derfor vil vi også meget gerne have, at barnet afgiver forklaring til Børn & Unge-udvalget og eventuelt til Ankestyrelsen. Af den grund er det afgørende, at vi inden da får skabt tillid mellem os og barnet, således at barnet føler sig tryg ved at betro sig, når vi er tilstede. Ligeledes er tillid kerneværdien til at sikre os, at barnets forklaringer forstås korrekt. Ved tvangsfjernelse af børn over 12 år spiller barnets forklaringer en stor rolle, og som børneadvokat skal man derfor også kunne argumentere for barnets vilje. Dette har vi mange års erfaring med.

Læs mere om krav på egen advokat ved 12 år, og se gerne videoen herom.

Tvangsfjernelse -over -tolv

Indholdet

Vi er der for dig gennem hele forløbet, og vi giver ikke op!

Ved tvangsfjernelse varetager vi udelukkende dine interesser og hjælper dig med at håndtere de uoverskueligt mange regler om tvangsfjernelse af børn.

Vi gennemgår kommunens arbejde angående tvangsfjernelsen, og sørger for at alle sagsbehandlingsfejl, manglende materialer, undersøgelser, begrundelser osv. bliver opdaget og påpeget.

Vi kan hjælpe dig uanset hvor i landet du bor. Vi kan normalt mødes med dig samme dag eller dagen efter du kontakter os, evt. hjemme hos dig eller et sted i nærheden.

Få hjælp nu! Ring

  • Du har ret til at vælge lige den advokat du vil.
  • Alle advokatudgifterne betales af det offentlige.

 

En god advokat kan gøre forskellen mellem en langvarig tvangsfjernelse eller et fortsat familieliv.

Hvorfor tvangsfjernelse af børn over 12 år?

For at tvangsfjernelse af børn over 12 år overhovedet kan komme på tale, skal det vurderes, at barnets sundhed og udvikling er truet, grundet problemer der foregår i hjemmet. Det kan eksempelvis være, hvis én eller flere forældre lider af et alkohol- eller stofmisbrug eller kæmper med psykisk sygdom. Grundlaget for tvangsfjernelse kan ligeledes være, hvis der foregår vold i hjemmet. Tvangsfjernelse er dog ikke altid den optimale løsning for barnet. Hvis I som forældre er i behandling, eller jeres familie allerede får hjælp, så er det et spørgsmål om, hvorvidt I er i bedring. Ved tvangsfjernelse af børn over 12 år, vægter barnets følelser og mening meget højt. Netop derfor er det lovpligtigt, at barnet bliver tilbudt en børneadvokat. Som advokat er det vores pligt at sørge for, at barnet føler sig inkluderet i begrundelsen for sagens udfald.

Hvis I er enige i kommunens vurdering af, at tvangsfjernelse er den bedste løsning for barnet, så vil tvangsfjernelse blive undgået. I stedet vil der være tale om en frivillig anbringelse af barnet. Det kan være en uoverskuelig opgave for forældre at beslutte, hvorvidt man vil kæmpe mod kommunen eller indvillige i en frivillig anbringelse af barnet. Her kan vi ligeledes være jeres vejleder, og rådgive jer om, hvordan vi sikrer barnets tarv og finder frem til den bedste løsning for jer som familie. Der kræves dokumentation for barnets mistrivsel, før tvangsfjernelse af børn over 12 år kan finde sted. Samtidig kræver det dokumentation og redegørelse, før at vi som advokater kan vende kommunens beslutning, og dermed bringe jeres familie sammen igen. Kontakt derfor en advokat hurtigst muligt, så vi kan gå til værks med det samme, og hjælpe dig og din familie.

Husk at du som forælder, ligesom dit barn over 12 år, har krav på gratis advokatbistand i sager om tvangsfjernelse.

Processen ved tvangsfjernelse af børn over 12 år

1. Forældrekompetenceundersøgelse

En undersøgelse af jeres evne som forældre kan være krævet af kommunen. Som forældre kan I ligeledes kræve denne undersøgelse udført, hvis I føler at dette kunne gavne jeres sag. I bliver eksempelvis vurderet som forældre ud fra følgende kriterier:

  • Praktisk håndtering af barnet

  • Afkodning af barnets signaler

  • Evne til at prioritere barnets behov over egne

  • Omsorg vist over for barnet

Læs mere om forældrekompetenceundersøgelse, og se også gerne videoen herom.

2. Børn & Unge-udvalgsmøde

Vælger I ikke at indvillige i vurderingen om tvangsfjernelse, så skal kommunen sende sagen for Børn & Unge-udvalget. Kommunen vil til udvalget indsende redegørelsen for grundlaget, bilag og en genbehandlingsfrist. Under mødet vil I forældre have ret til argumentere for jeres sag. Ved tvangsfjernelse af børn over 12 år, har barnet ligeledes ret til at argumentere for sig. Dette hjælper vi som børneadvokat med.

Læs mere om mødet i Børne & Unge-udvalget, og se også gerne videoen herom.

3, Sagens afgørelse

Afgørelse i sagen falder som regel i forbindelse med mødet hos Børn & Unge-udvalget. Skulle udfaldet være tvangsfjernelse, vil vi tage sagen videre til Ankestyrelsen, hvis I ønsker dette. Også her er det vigtigt at give barnet en stemme, da dette kan bringe nyt lys over sagen.  

Læs mere om afgørelsen, og se også gerne videoen herom.

4. Genbehandlingsfrist

Under mødet vil Børn & Unge-udvalget skulle træffe beslutning om en genbehandlingsfrist. Har barnet ikke været tvangsfjernet før, vil fristen som regel blive sat til 1 år. I tilfælde af at tvangsfjernelse har været aktuelt før, vil fristen fastsættes til 2 år. Mange børn og forældre oplever desværre at kommunen ikke husker at følge op på forældrenes udvikling undervejs. Dette er yderst kritisabelt, da det kan forringe jeres sag, og forvolde splittelse forældre og barn imellem. Vi kender reglerne herom, og kan hjælpe jer med at gøre krav på den genbehandlingsfrist, som i har ret til.

 

Tag affære i dag

Ved tvangsfjernelse af børn over 12 år, kan forløbet i nogle sager gå meget hurtigt. Jo hurtigere du inddrager en advokat i sagens omfang, desto bedre kan vi hjælpe dig og din familie. Vi har mange års erfaring med tvangsfjernelse af børn over 12 år. Derfor er vi også parate til både at påtage os opgaven som din bisidder, eller som dit barns børneadvokat. Vi kender proceduren, og ved hvor og hvornår de hyppigste fejl begås. Dem er vi klar til at dirigere dig udenom, så vi sammen kan omstøde sagen til barnets fordel.

Du er altid velkommen til at kontakte os ved at udfylde kontaktformularen her på siden. En af vores fagkyndige og professionelle tvangsfjernelsesadvokater, vil kort efter give dig et kald og besvare dine spørgsmål.