HVEM ER VI ?

Mange års erfaring med tvangsfjernelsessager

Ring til os på tlf.:
Error parsing XSLT file: \xslt\b_Repeaterbullets.xslt

Ordet familiepleje bruges i sammenhæng med anbringelser af tvangsfjernet, tvangsanbragte og frivilligt anbragte børn i plejefamilier. Det er dog som oftest i forbindelse med tvangsfjernelse af børn. Familieplejen er én ud af en række forskellige steder, hvor kommunen har mulighed for at anbringe dit barn.

Familiepleje kan både forekomme i lange og korte perioder alt efter sagens indhold. For eksempel i en sag hvor du er gået ned med stress, og derved ikke længere har de ressourcer i hverdagen, der skal til for at imødekomme dit barns behov, kan barnet komme i familiepleje, indtil du er oven på igen.

Ofte anbringes dit barn hos en familie, der i forvejen har hjemmeboende børn. Her er det et krav til familien, at dit barn bliver taget ind under de samme vilkår, som de resterende familiemedlemmer. Forældrene må altså ikke lave forskelsbehandling. Alle børnene, biologiske som adopteret, skal behandles på lige fod og have lige muligheder for at udfolde sig.

Førend dit barn kan anbringes hos en familie i familiepleje, skal familien godkendes af kommunen. Derudover bliver familien sat på forskellige kurser, der skal hjælpe dem med at give dit barn den bedst mulige oplevelse med at være hos dem.

 Hvad-er-familiepleje

Hvordan ender dit barn i familiepleje?

I det tilfælde at kommunen vurderer, at du ikke kan tage vare på dit barn, eller at det mistrives hos dig, er det deres pligt at gribe ind. I første omgang skal de forsøge at gribe så lidt ind som overhovedet, hvilket betyder, at deres handlinger kun må påvirke dit og barnets liv så lidt som muligt. Her kan det være en kontaktperson, der kommer og støtter og hjælper jer, så længe det er nødvendigt.

Hvis den milde indgriben ikke har nogen effekt, kan kommunen indstille jer til en forældrekompetenceundersøgelse, der har til formål at vurdere dit og dit barns forhold til hinanden og dine evner som forældre. Såfremt I ikke består denne undersøgelse, kan det resultere i, at kommunen kommer med forslaget om frivillig anbringelse i familiepleje eller ligefrem vælger at tvangsfjerne dit barn. Ved en tvangsfjernelse har I som sagt også indflydelse på, hvor barnet kommer hen.

 

Hvor kan dit barn ellers ende?

Det er kommunen, der har retten til at beslutte, hvor dit barn skal bo, såfremt det er blevet tvangsfjernet. Imidlertid har du og dit barn krav på at blive hørt, inden beslutningen tages. I har krav på at komme med jeres besyv og jeres forslag til, hvor barnet skal hen. Derfor vil vi her forklare, hvilke alternativer, der findes til familieplejen. Du kan også læse mere om forhold under anbringelse her. 

 

Netværksplejefamile

Ved en anbringelse i en netværksplejefamilie kan dit barn komme til at bo hos anden biologisk familie eller venner, der vil kunne tage vare på barnet. Det er en god løsning, eftersom det ikke er så intimiderende overfor barnet, og derved kan det føles tryggere for både dit barn og dig.

 

Døgninstitutioner

Dit barn kan også blive anbragt på en døgninstitution, hvilket man tidligere har haft kaldt for et børnehjem. Her er der pædagoger og andet personale ansat, som bor sammen med mange børn. Du og dit barn har selvfølgelig ret til at komme med indvendinger, hvis I ikke ønsker denne løsning. Det står vi klar til at hjælpe jer med.

 

Socialpædagogisk Opholdssted

Socialpædagogiske opholdssteder kan ofte være en løsning for unge, der skal tvangsfjernes fra hjemmet, siden der på disse opholdssteder bor mange andre unge, som alle har det tilfælles, at de ikke kan bo sammen med deres forældre. Ligesom på døgninstitutionerne er der personale, der kan hjælpe de unge med hverdagen.

 

Efterskoler

Unge i alderen 14-16 (svarende til 8., 9., 10. klasse) har muligheden for at komme på efterskole. En efterskole tilbyder et miljø, hvor dit barn har mulighed for at komme lidt væk og få en normal hverdag. Omvendt er der ikke ligeså meget pædagogisk støtte på efterskolen, hvis dit barn har det svært med situationen.

 

Kontakt Judan - vi står klar til at hjælpe

Hos Judan Advokater syntes vi, at du og dit barn skal have den bedste løsning til jeres situation. Derfor står vi altid klar til at hjælpe jer med jeres sag. I har enten muligheden for at ringe til os eller sende os mail. Så kan vi komme i gang med at hjælpe jer. Vi dækker hele Danmark.