Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

Når de basale omsorgsbehov ikke dækkes

Uddybende forklaring:

Den hovedsagelig grund til tvangsfjernelsessager er, at der fra kommunens side vurderes, at der i hjemmet gives utilstrækkelig omsorg til barnet eller den unge. Dette betegnes også som omsorgssvigt. Utilstrækkelig omsorg er, når omsorgen for en person der er afhængige af andre personers omsorg - eksempelvis et barn, ikke varetages tilstrækkeligt.

Man skelner mellem utilstrækkelig fysisk såvel som psykisk omsorg. Ved utilstrækkelig fysisk omsorg er der eksempelvis tale om mangel på dækning af barnets behov for ernæring, beklædning og hygiejne. Ved utilstrækkelig psykisk omsorg kan der refereres til emotionel mishandling, hvor barnet eksempelvis ikke modtager den nødvendige opmærksomhed, eller at barnet bliver intellektuelt understimuleret.

Utilstrækkelig omsorg kaldes også for omsorgssvigt

Er der mistanke til utilstrækkelig omsorg i din familie?

Har kommunen øje på din familie grundet mistanke til utilstrækkelig omsorg, så vil det uden tvivl være en ubehagelig og frustrerende oplevelse. Husk derfor at gøre krav på den gratis advokathjælp, som du er berettiget til. Du har ligeledes ret til at vælge nøjagtig den advokat, du ønsker.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.