Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

Når forældremyndighedsindehaverne føler sig tvunget til at give samtykke til en anbringelse.

Uddybende forklaring:

Frivillig anbringelse er i sin korteste forstand en anbringelse, der er fundet sted med forældrenes samtykke. En tvungen frivillig anbringelse er derfor et begreb, som er opstået på baggrund af, at nogle forældre føler sig tvunget til at godkende en anbringelse af barnet.

Presset, som forældrene føler, kommer som regelt fra kommunerne. En af grundene hertil er, at der er væsentlige fordele at hente, hvis forældrene samarbejder og accepterer en eventuel anbringelse. Her er der eksempelvis tale om retten til at kræve sit barn hjem igen til enhver tid.

Vi kan hjælpe dig, hvis du står overfor en tvungen frivillig anbringelse

Står I overfor en tvungen frivillig anbringelse?

Hvis du føler at have skrevet under på en frivillig anbringelse med hånden på ryggen, så er det vigtigt at du får en advokat på sagen. Du har i forbindelse med tvangsfjernelsessager ret til gratis advokathjælp, og ligeledes har du ret til selv at vælge din advokat. Vi hos Judan Advokater kan hjælpe dig.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.