Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

En bortadoption af barnet som gennemføres uden forældrenes samtykke

Uddybende begrebsforklaring:

Ved tvangsbortadoption - også kaldt adoption uden samtykke - er der tale om en tvungen bortadoption foretaget uden forældrenes godkendelse. Her besluttes det fra myndighedernes side, at forældrene mister forældremyndighederne, samt retten til at have barnet boende hjemme. Adoptivforældrene som adopterer barnet vil fremover have den fulde forældremyndighed.

Tvangsbortadoption er et ekstremt indgreb, som kan påvirke barnet såvel som forældrene i en voldsom grad. Heldigvis er det sjældent, at tvangsbortadoption finder sted i Danmark. Står du og din familie i en situation, hvor en tvangsbortadoption af dit barn eventuelt skal ske, så er det en sag, som vi kan hjælpe dig med.

Undgå tvangsbortadoption ved hjælp fra Judan Advokater

Står du overfor en tvangsbortadoption?

En tvangsbortadoption er det mest ekstreme indgreb, der kan overgå en familie. Derfor er det heldigvis også sjældent, at en tvangsbortadoption foregår i Danmark. Skulle du stå i en situation, hvor du frygter for en tvangsbortadoption, så husk at benytte dig af den gratis advokathjælp, som du har ret til.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.