Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

En fagneutral person bevilget af kommunen til at støtte forældremyndighedsindehaverne

Uddybende begrebsforklaring:

I forbindelse med sager om tvangsfjernelse og -anbringelse har du som forælder med forældremyndighed ret til en støtteperson. En støtteperson er en fagneutral støtte, som du bevilges af kommunen. Du har ret til at foreslå personer, som du finder egnet til at agerer din støtteperson, men kommunen skal altid godkende vedkommende.

Dog arbejder støttepersonen uafhængigt af kommunen. Vedkommende kan dog samarbejde med sagsbehandler og det eventuelle anbringelsessted med det formål at støtte dig bedst muligt. En støtteperson er til for at hjælpe dig med alt fra forberedelse til møder og gennemlæsning af vigtige dokumenter til blot at lytte til dig og snakke situationen igennem.

Bemærk at en støtteperson er ikke nødvendigvis det samme som en bisidder. En bisidder vælger du selv uden indvendinger fra kommunen. Her kan være tale om et familiemedlem eller en god ven. En bisidder kan være ved din side til diverse møder.

Få en støtteperson i forbindelse med tvangsfjernelses-sager

Har du brug for en støtteperson?

Eller er der andet i forbindelse med en tvangsfjernelsessag, som du har brug for hjælp til? Så husk at du har krav på gratis advokathjælp. Sådanne en proces er et voldsomt indgreb på en familie. Derfor bør du overlade den juridiske del til fagkyndige. Hos Judan Advokater kan vi hjælpe dig.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.