Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

Når en familie føler sig tvunget af kommunen til at give samtykke til anbringelse.

Uddybende forklaring:

Generelt hersker der en mistanke til kommunerne om, at de ønsker at kommunerne helst vil undgå tvangsfjernelse. Forældre får flere rettigheder i forhold til at få barnet hjemgivet. Derfor er det forunderligt hvor mange anbringelser, der udføres med forældremyndighedsindehavers samtykke.

En skjult tvangsfjernelse er derfor et udtryk for en situation, hvor forældremyndighedsindehaver føler, at kommunen forsøger at overbevise forældrene om at give samtykke til anbringelse af barnet. Når en skjult tvangsfjernelse fører til en reel anbringelse, er der tale om en tvungen frivillig anbringelse.

Hos Judan Advokater kan vi hjælpe dig, hvis dit barn har været udsat for en skjult tvangsfjernelse

Har din familie været udsat for skjult tvangsfjernelse?

Har du og din familie været udsat for en skjult tvangsfjernelse? Så husk at benytte jer af den gratis advokathjælp, som I har krav på. En tvangsfjernelse er uden tvivl en stor byrde for en familie, hvorfor det er vigtigt at overlade det juridiske arbejde til fagkyndige, så I kan koncentrere jer om familien. Hos Judan Advokater kan vi hjælpe díg.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.