Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

Et princip som sikrer, at alle mindre indgribende foranstaltninger er afprøvet inden en tvangsfjernelse kan finde sted.

Uddybende forklaring:

Proportionalitetsprincippet er et princip som alle offentlige instanser er underlagt at overholde. I forbindelse med tvangsfjernelse og tvangsanbringelse har proportionalitetsprincippet den betydning, at alle mindre indgribende foranstaltninger skal være afprøvet, før tvangsfjernelsen kan finde sted.

Eksempelvis skal familien være tilbudt terapi, forældrekompetencekurser eller anden form for hjælp og støtte, inden kommunen kan træffe den endelige afgørelse om fjernelse af børnene uden forældrenes samtykke. Det sker desværre at proportionalitetsprincippet ikke overholdes. Her er det vores opgave som advokat at hævde proportionalitetsprincippet.

proportionalitetsprincippet sikrer, at tvangsfjernelse altid er den sidste mulighed

Kunne en tvangsfjernelse være undgået i jeres sag?

Skal dit barn tvangsfjernes, og mener du ikke at være blevet tilbudt andre former for hjælp og støtte, som er mindre indgribende over for barnet og jeres familie? Så kontakt Judan Advokater med det samme. Jo tidligere vi bliver en del af sagen, desto bedre kan vi hjælpe dig. Du har ret til gratis advokathjælp og ret til at vælg den advokat, som du ønsker.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.