Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
Error parsing XSLT file: \xslt\b_Repeaterbullets.xslt

Begrebsforklaring:

En skriftlig fremlægning af en sag til brug for højere myndigheder

Uddybende forklaring:

En indberetning kaldes også for en underretning. Når der er tale om en indberetning i forbindelse med tvangsfjernelsessager, er det et udtryk for en skriftlig fremlægning, af en observation af barnet, forældrene eller af disse som familie, sendt til kommunen. Afsenderen af indberetningen er derfor som regel én med relation til familien - eksempelvis et familiemedlem, barnets pædagog, en nabo eller lignende.

Er der lavet en indberetning på din familie, vil du blive underrettet herom, og ligeledes har du mulighed for, at få oplyst afsenderens navn. Dog har afsenderen mulighed for at forholde sig anonym. Uanset om indberetningen foretages anonymt eller ej, har kommunen pligt til at undersøge enhver indberetning nærmere.

Har du modtaget en indberetning på din familie, så kan vi hjælpe dig

Er din familie blevet indberettet?

En indberetning vil i alle tilfælde føre til at kommunen vil undersøge jeres familiedynamik nærmere. I de værste tilfælde kan indberetninger fører til tvangsfjernelse af barnet. Her skal du huske, at du har ret til gratis advokathjælp, og ligeledes til at vælge den advokat, som du ønsker.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.