Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

Når en anbringelse ophører og barnet kan flytte hjem igen

Uddybende forklaring:

Forældremyndighedsindehaver til det anbragte barn, samt anbragte børn over 15 år, kan til enhver tid anmode om hjemgivelse. Hermed menes det, at vedkommende beder kommunen om at revurdere barnets anbringelse med det formål, at barnet kan flytte hjem igen. Kommunen har pligt til at behandle anmodningen om hjemgivelse, medmindre at sagen er under behandling i Ankestyrelsen eller ved domstolene. Afgørelsen vil fra kommunens side blive videregivet til Børn og -Ungeudvalget. Udvalget kan ikke selv omstøde afgørelsen, men vil ved bekymring for denne være forpligtet til at underrette Ankestyrelsen.

Få hjælp til det juridiske, hvis du ønsker at søge om hjemgivelse

Ønsker I at anmode om hjemgivelse?

os Judan Advokater sætter vi alt ind for at bringe familier sammen igen. Er du og din familie nået dertil i et tvangsfjernelsesforløb, hvor I mener at være klar til at barnet hjemgives, så kan vi hjælpe jer. Du har ret til gratis advokathjælp, og til at vælge den advokat, som du ønsker.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.