Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

Når et barn anbringes uden for hjemmet af flere omgange

Uddybende forklaring:

Når man bruger begrebet genanbringelse i forbindelse med et barn, som er anbragt udenfor eget hjem, så er det et udtryk, for at barnet tidligere har været anbragt udenfor hjemmet. Man bruger begrebet genanbringelse, uanset om barnet har været anbragt flere forskellige steder eller samme sted flere gange. I tilfælde hvor en genanbringelse har fundet sted mange gange, betegnes barnet desuden som et svingdørsbarn.

Vi hjælper i sager om genanbringelse

Skal dit barn genanbringes?

Situationer hvor et barn skal genanbringes er uden tvivl en fortvivlende og ulykkelig situation. Mange forældre mister troen på sig selv, når de atter bliver frataget retten, til at have deres barn boende hjemme. Derfor er det vigtigt, at du benytter dig af din ret til gratis advokathjælp, og til at vælge den advokat, som du ønsker.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.