Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

Den eller de personer som har forældremyndigheden over barnet

Uddybende forklaring:

En forældremyndighedsindehaver er den eller de personer, som har forældremyndigheden over barnet. Som udgangspunkt vil forældremyndigheden tilhører forældrene til barnet, men de kan miste denne ved eksempelvis tvangsfjernelse af barnet. En forældremyndighedsindehaver, kan derfor også være en bedsteforælder, en plejeforælder eller lignende.

Som forældremyndighedsindehaver forpligter du dig til at drage omsorg for barnet. Du har dermed også forpligtigelse til at dække barnets fysiske såvel som psykiske behov. Eksempler herpå kan være, at sikre barnet mad, tøj og daglig hygiejne. En forældremyndighedsindehaver agerer automatisk også værge for barnet, og har dermed også ansvar for barnets indkomst og formue.

Er du forældremyndighedshaver har du krav på gratis advokathjælp

Er du ikke længere forældremyndighedsindehaver for dit barn?

Hos Judan Advokater sætter vi alt ind for at bringe familier sammen igen. Ligeledes kæmper vi en brag kamp for forældre, som ønsker forældremyndighed over deres barn. Du har ret til gratis advokathjælp i forbindelse med tvangsfjernelsessager, og du har ligeledes rettigheden til at vælge den advokat, som du ønsker.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.