Begrebsordbog

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse

Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen)

Begrebsforklaring:

Offentlig institution, som rådgiver og træffer afgørelse inden for familiesager.

Uddybende forklaring:

Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) er en del af det offentlige system, som behandler familierelaterede sager – herunder sager om bl.a. faderskab, forældremyndighed, samvær, bopæl, bidrag samt separation og skilsmisse. Formålet er at yde støtte til børn, som er ramt af familieretslige problemer, og sikre deres trivsel.

Sager, der er særligt komplekse, eller hvor konfliktniveau er særligt højt (f.eks. hvis børnene er meget udsatte), kan tages videre til Familieretten, som er en del af byretten. På samme måde fungerer Familieretten fungerer som anden instans, hvis du vil klage over en afgørelse fra Familieretshuset.

Tidligere var Familieretshuset kendt som Statsforvaltningen. Besøg deres hjemmesider her

Dreng bygger med lego

Er du blevet indkaldt til møde i Familieretshuset?

Hos Judan Advokater hjælper vi dig gennem hele processen fra start til slut, så du forstår dine muligheder og kan forberede dig bedst muligt på dit møde i Familieretshuset. Vi sørger for, at eventuelt indgåede aftaler er i orden og holder dig opdateret, hvis der opstår nyt i din sag.

Kontakt os på telefon og få hjælp i dag.

Bliv kontaktet af en advokat

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater