Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
38 41 03 60
 • Gratis advokatbistand
 • Vi fører din sag helt til tops
 • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

En undersøgelse af barnet og dets omgivelser, som giver en helhedsbetragtning af barnets situation og adfærd.

Uddybende forklaring:

En børnefaglig undersøgelse er en undersøgelse af barnets:

  • Udvikling og adfærd
  • Familieforhold
  • Skoleforhold
  • Sundhedsforhold
  • Fritidsforhold og venskaber
  • Øvrige relevante forhold

Heraf skal der dannes en helhedsbetragtning af barnet, som vil vægte højt i afgørelsen om, hvorvidt barnet skal anbringes uden for hjemmet. Kommunen er forpligtet til at overveje en børnefaglig undersøgelse, når det på nogen måder antages at barnet lider under utilstrækkelig omsorg og dermed trænger til særlig støtte. Eksempelvis skal kommunen tage en børnefaglig undersøgelse op til overvejelse ved modtagelse af en indberetning. En børnefaglige undersøgelse kaldes desuden også for en §50-undersøgelse, fordi den henviser til Servicelovens §50.

En børnefaglig undersøgelse giver en helhedsbetragtning af barnets situation og adfærd

Skal dit barn gennem en børnefaglig undersøgelse?

Er dit barn blevet indstillet til en anbringelse, er der mange obligatoriske trin, som barnet og I som forældre skal igennem. Et af disse er den børnefaglige undersøgelse. Du har altid ret til gratis advokathjælp, som kan rådgive dig gennem den børnefaglige undersøgelse. Her kan vi hjælpe dig.

Kontakt os på telefon: 38 41 03 60 og få hjælp nu.