Begreber

Begreber

Lær om de forskellige begreber omhandlende tvangsfjernelse
Ring til os på tlf.:
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Begrebsforklaring:

Når højere myndigheder beslutter, at et barn ikke længere skal bo hjemme

Uddybende forklaring:

Anbringelse uden for hjemmet er blot et andet udtryk for en tvangsanbringelse eller en anbringelse med forældremyndighedsindehavers samtykke. Begrebet bruges til at beskrive hændelsen, når højere myndigheder griber ind overfor et barn eller en ung og afgør, at vedkommende skal bo andetsteds end hjem.

Der er tale om en anbringelse uden for hjemmet, så snart at barnet ikke længere skal bo hos den oprindelige forældremyndighedsindhaver - eksempelvis, og i de fleste tilfælde, vil der være tale om, at barnet ikke længere kan bo hos de biologiske forældre. I stedet vil barnet anbringes i en plejefamilie, på en efterskole, på en institution eller lignende.

Læs mere om anbringelse uden for hjemmet

Skal dit barn anbringes uden for hjemmet?

Det er en meget utryg situation for både barnet og forældrene, når beslutningen om anbringelse uden for hjemmet træffes. Du skal derfor huske at benytte dig af den gratis advokathjælp, som du har ret til. Hos Judan Advokater sætter vi alt ind for at bringe familier sammen igen, og vi kan også hjælpe jer.

Kontakt os på telefon og få hjælp nu.