Sådan fungerer processen

Tvangsfjernelse af børn

Ring til os på tlf.:
38 41 03 60
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Her kan du læse om processen ved tvangsfjernelse af et barn. Se også de videoer, vi har optaget om hvert trin i procesen ved tvangsfjernelse, som ligger under hvert link, eller vores video for hele tvangsfjernelsesprocessen.

Du kan også læse om den specifikke proces ved tvangsfjernelse af nyfødte.

 

1) Forældrekompetenceundersøgelse

Ved en forældrekompetenceundersøgelse forsøger kommunen at vurdere jeres evne som forældre. Vurderingen kan ske på baggrund af psykologsamtaler og observationer af jeres samspil med barnet samt en række andre forhold.

læs mere om Forældrekompetenceundersøgelse her eller se videoen. 


2) Møde i Børn & Unge-udvalget

Ved mødet med Børn- og Ungeudvalget får I mulighed for at tilkendegive jeres holdning til sagen. Vi vil bl.a. stille jer spørgsmål for at udrede sagen på bedst mulig vis. Vi vil påpege omstændigheder, der bør ligge til grund for Børn- og Ungeudvalget afgørelse og anvise at der fx foretages mindre indgreb end tvangsfjernelse.

læs mere om Møde i Børn & Unge-udvalget her eller se videoen.


3) Samvær

Ved enhver tvangsfjernelse arbejder vi på, at I som forældre kan få så meget samvær med barnet som overhovedet muligt. Vi tilsigter at samværet kan foregå inden for hjemmets rammer og ikke som overvåget samvær i lokaler uden for hjemmet, hvilket vi som udgangspunkt ofte ser er et krav fra kommunen. 

Læs mere om Samvær her eller se videoen.


4) Afgørelsen

Afgørelsen i tvangsfjernelsessager kan lyde på hjemgivelse eller tvangsfjernelse. I tilfælde hvor afgørelsen lyder på tvangsfjernelse, vil vi, hvis I ønsker det, bringe sagen videre med nye oplysninger, der kan ændre udfaldet af sagen.

Læs mere om Afgørelsen her eller se videoen.


5) Kommuners typiske fejl

Ved sager om tvangsfjernelse ser vi ofte at kommunen har en tendens til at vurdere sagen og træffe afgørelsen på baggrund af forældede oplysninger. Ved afgørelse om tvangsfjernelse lægger vi ved genbehandling af sagen vægt på at fremlægge oplysninger, der påpeger kommunens fejlagtige vurdering.

Læs mere om Kommuners typiske fejl her eller se videoen.


6) Børnesamtaler

Formålet med børnesamtaler ved en sag om tvangsfjernelse, er at få indblik i barnets trivsel og dets egne synspunkter.  Vi gør meget ud af at samtalerne gennemføres i så trygge omgivelser som muligt, der belaster barnet mindst muligt.

Læs mere om Børnesamtaler her eller se videoen.


7) Barnet har krav på egen advokat

Er barnet fyldt 12 år, har det krav på egen advokat i sager om tvangsfjernelse. Judan Advokater har stor erfaring med at repræsentere børn i sager om tvangsfjernelse og sørger for at skabe tryghed og tillid imellem os og barnet.

Læs mere om Krav på egen advokat ved 12 år her eller se videoen.

Du kan læse mere om de specifikke regler ved tvangsfjernelse her.