HVEM ER VI ?

Mange års erfaring med tvangsfjernelsessager

Ring til os på tlf.:
38 41 03 60
  • Gratis advokatbistand
  • Vi fører din sag helt til tops
  • Vi dækker hele landet

Hvordan og hvorledes?

Ofte i sager om tvangsfjernelse, vil kommunen kræve at få foretaget en forældrekompetenceundersøgelse. Man kan også selv kræve undersøgelsen, hvis man som forælder mener at det vil fremme ens sag.

Undersøgelsen udarbejdes af en psykolog, som bliver beskikket af kommunen. Psykologen stiller nogle kriterier op. Ud fra kriterierne vurderes det hvorvidt forældrene kan varetage de opgaver der er forbundet ved at have et barn.

Følgende er eksempler på kriterier forældrene skal imødekomme:

  • Praktisk håndtering af barnet
  • Afkode barnets signaler
  • Sætte barnets behov før sine egne
  • Omsorg for barnet

Udover denne type kriterier, vil psykologen løbende være i dialog med forældrene, bl.a. om hvordan forældrenes egen opvækst udmundede sig, og eventuelt forbundne udfordringer.

Børn På Gynge Filter


Næste skridt

Dernæst vil psykologen observere hvordan samspillet er mellem forælder og barn. Her aflæses signaler både fra forælder og barn i hinandens nærvær. Disse observationer kan foregå i familiens hjem, eller i en institution.

Typisk varer disse observationer tre til fire måneder.


Dette skal du være opmærksom på

Kommunen har ofte et eksisterende samarbejde med en psykolog som varetager forældrekompetenceundersøgelser. Dette kan påvirke psykologens dømmekraft, hvilket IKKE er til den udsatte families fordel. Heldigvis kan det undgås.

Kommunen har til dels pligt til, at efterkomme dine ønsker vedrørende undersøgelsen. Det betyder at du kan sætte dit præg på, hvilken psykolog der skal tage sig af din sag. Ligeledes kan du være med til at bestemme, hvad processen skal omfatte.

Det kan være en fordel at have en advokat med tidligt i processen, da det kan være mange ting at kapere uden for sit fagområde. En advokat kan bl.a. varetage opgaven med at vælge en psykolog der har et objektivt synspunkt.


... Og husk

Mange familier tolker forældrekompetenceundersøgelsen som værende krænkende, og modsætter sig den derfor. Det kan betyde, at du bliver betragtet som samarbejdsvanskelig hvilket tæller med i den samlede beslutning, om du egner dig som forælder eller ej.

Hvis du endnu sidder tilbage med spørgsmål angående forældrekompetenceundersøgelse, er du velkommen til at se nedenstående video eller kontakte os.